Εγκύκλιος για θέματα τεχνικού ασφαλείας

Το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε εγκύκλιο σχετικά με την «Εφαρμογή για το έτος 2019 της υπουργικής απόφασης 39278/1823/25.7.2018 «Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας» (ΦΕΚ B΄3001), ΑΔΑ: ΩΚ39465Θ1Ω-1Β4.».

Δείτε την εγκύκλιο, ΕΔΩ.

Comments are closed