Τελευταία εβδομάδα για συμμετοχή στο επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΤΕΕ/ΤΚΜ για άνεργους μηχανικούς

Στις τις 26 Ιουλίου, λήγει η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο επιδοτούμενο πρόγραμμα που υλοποιεί το ΤΕΕ/ΤΚΜ με τίτλο: «Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας σε άνεργους νέους επιστήμονες πολυτεχνικών και τεχνολογικών ειδικοτήτων για την αντιμετώπιση του brain drain, στην περιοχή  παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», με κωδικό ΟΠΣ 5030505.

Θα ακολουθήσει η υποβολή των δικαιολογητικών, από την Δευτέρα 29 Ιουλίου 2019 μέχρι και την Παρασκευή 2 Αυγούστου 2019.

Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα έχει ήδη ανοίξει, και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν όλες τις σχετικές πληροφορίες και την ηλεκτρονική αίτηση, στο site του προγράμματος, εδώ: https://eng.edu.gr/

Υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους, ότι οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν μεριμνήσει για την εγγραφή τους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών κατάρτισης και πιστοποίησης θα λειτουργήσουν τέσσερα τμήματα καταρτιζόμενων των 25 ατόμων.

Οι τρεις από αυτές, αφορούν στο αντικείμενο «Επιχειρηματικότητα και Ψηφιακά Συστήματα Διαχείρισης Έργων και Πληροφοριών». Οι 75 ωφελούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ τριών σχημάτων και να πιστοποιηθούν σε ένα από αυτά, συγκεκριμένα στην χρήση συστημάτων GIS, στο MS PROJECT ή σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα μελετών και διαχείρισης τεχνικών έργων.

Η τέταρτη ομάδα  των 25 ατόμων αφορά στο αντικείμενο «Κυκλική Οικονομία και Περιβαλλοντική Διαχείριση». Οι 25 ωφελούμενοι θα πιστοποιηθούν ως επιθεωρητές ISO 14001:2015

Η διάρκεια κάθε προγράμματος κατάρτισης είναι 200 ώρες.

To εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε  1.000  ευρώ ανά υποψήφιο, τα οποία λαμβάνει ο κάθε δικαιούχος μετά τη λήξη του προγράμματος.

Comments are closed