Κατάλογος Διαιτητών ΤΕΕ διετίας 2020-2021

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 723/1979 «Περί συστάσεως παρά τω Τ.Ε.Ε. μονίμου διαιτησίας», ανακοινώνει τη σύνταξη Καταλόγου Διαιτητών για τη διετία 2020 – 2021, σύμφωνα με τη σχετική της απόφαση και τις δηλώσεις που υποβλήθηκαν, ο οποίος ισχύει από 1.1.2020 μέχρι …

Διαβάστε περισσότερα…

Δημόσιος Χώρος 2.0;

Θ. Ιστόριου, Γ. Ποζουκίδου Περίληψη O δημόσιος χώρος είναι φορέας των κοινωνικών δεδομένων της πόλης καθώς εκεί παράγεται και αναπαράγεται η κοινωνία μέσα από συνεχώς μεταβαλλόμενες σχέσεις, λειτουργώντας ως ενεργητικό διάμεσο, αποτελώντας φυσική αποτύπωση των κοινωνικών μεταβολών και παράλληλα επηρεάζοντας τες, με εμφανή τη στροφή του σχεδιασμού από την αντιμετώπιση …

Διαβάστε περισσότερα…

Κριτική χαρτογράφηση του δημόσιου αστικού χώρου

Ε. Τσακίρη. Σ. Γιαννούδης Περίληψη Η Κριτική Χαρτογραφία είναι μια σύγχρονη, κατά βάση ποιοτική χαρτογραφική προσέγγιση, που συνδυάζει στοιχεία αστικής ανάλυσης με διεπιστημονικές, συμμετοχικές και καλλιτεχνικές πρακτικές, για να καταγράψει τις υποκειμενικές, αντιληπτικές και βιωματικές όψεις της πόλης. Διαφοροποιείται από τις παραδοσιακές, αντικειμενικού τύπου χαρτογραφικές πρακτικές καθώς εστιάζει στην αποτύπωση …

Διαβάστε περισσότερα…