9 +6 θέσεις εργασίας σε ερευνητικούς φορείς στο εξωτερικό

Share on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

Εννέα θέσεις για εργασία σε ερευνητικούς φορείς στο εξωτερικό στις επιστήμες μηχανικών, συν άλλες έξι για τις επιστήμες πληροφορικής, δημοσιοποίησε το Γραφείο Διασύνδεσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Όπως διευκρινίζει, οι θέσεις αυτές, για τις οποίες οι σχετικές προθεσμίες αρχίζουν να λήγουν από τις 8 Ιανουαρίου, αποτελούν μέρος εκείνων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

 

 

Επιστήμες Μηχανικών (9 θέσεις)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιστήμες Πληροφορικής (6 θέσεις)

 

Share on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

Comments are closed