Έπιστολές του ΤΕΕ/ΤΚΜ προς ΥΠΠΟ και Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων για θέματα συνεργασίας με μηχανικούς

Έγγραφα για την επίλυση ζητημάτων που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία εμπλεκομένων φορέων, αρμόδιων επιτροπών και υπηρεσιών με σκοπό την καλύτερη συνεργασία με τους μηχανικούς και στόχο τη διευθέτηση θεμάτων τα οποία άπτονται της συνταγματικά κατοχυρωμένης προστασίας του πολιτιστικού πλούτου της χώρας μας απέστειλε προς την Υπουργό Πολιτισμού & Αθλητισμού κ. Μενδώνη Λίνα καθώς και την Προϊσταμένη Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας κ. Χριστοφορίδου Σοφία, ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Γεώργιος Τσακούμης.

Μεταξύ άλλων στο έγγραφο προς την Υπουργό Πολιτισμού, αναφέρεται ότι: «Η πρωτοφανής υγειονομική κρίση η οποία πλήττει και τη χώρα μας, έχει ήδη επιφέρει σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις στον κλάδο των μηχανικών, αλλά ταυτοχρόνως υποχρεώνει όλους μας να προβούμε σε αναγκαίες λειτουργικές τροποποιήσεις, προκειμένου να γίνει κατά το δυνατόν εφικτή η συνέχιση του εργασιακού μας βίου. Δυστυχώς το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρούνται σημαντικές χρονικές καθυστερήσεις στην διεκπεραίωση των υποθέσεων που χρίζουν γνωμοδότησης των αρμοδίων επιτροπών και υπηρεσιών (όπως αυτές προβλέπονται και από το ΦΕΚ 2049β/2019). Υποθέσεις όπως ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά): Έκδοση αδειών λειτουργίας καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος, περαίωση υπαγωγών στο Ν.4495/2017 (Άρθρο 116 και 117), Άδειες Εργασιών Μικρής Κλίμακας, Άδειες Δόμησης κ.α.

Κρίνεται επομένως απαραίτητη:

• Η άμεση σύσταση όλων των προβλεπόμενων επιτροπών προκειμένου να καταστεί εφικτή η ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών αδειοδότησης και ελέγχου. Συγκεκριμένα η στελέχωση των Τοπικών Συμβουλίων Μνημείων ανά την περιφέρεια καθώς και των επταμελών και πενταμελών επιτροπών, όπως αυτές προβλέπονται.
• Η έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών ανά περίπτωση επέμβασης προστασίας. Επεμβάσεις σε κτίρια εντός των ορίων των προστατευόμενων περιοχών, οι οποίες επ’ ουδενί δεν αλλοιώνουν την όψη τους και την ογκοπλασία τους, θεωρούμε ότι δεν τίθεται θέμα εξέτασης τους.
• Η πλήρης αποδοχή και διεκπεραίωση των υποθέσεων με χρήση ηλεκτρονικών μέσων.
• Η αποσαφήνιση των υποχρεωτικώς υπογεγραμμένων σχεδίων από συγκεκριμένες ειδικότητες μηχανικών (αρχιτέκτονες) ανά κατηγορία και είδος αδείας, καθότι παρατηρούνται φαινόμενα διαφορετικής ερμηνείας του σχετικού Π.Δ.99Α/2018, περί επαγγελματικών δικαιωμάτων των μηχανικών».

Επιπλέον, η διοίκηση του ΤΕΕ/ΤΚΜ, με δεύτερο έγγραφο, αιτείται από την Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας τα ακόλουθα:

• Την πλήρη ηλεκτρονική συνεργασία για κατάθεση αιτήσεων-σχεδίων και δικαιολογητικών (τουλάχιστον για το χρονικό διάστημα της επιδημίας του κορονοϊού.)
• Την τήρηση συγκεκριμένων προθεσμιών στην εξυπηρέτηση των υποθέσεων.
• Την προσπάθεια από μέρους της υπηρεσίας, διατύπωσης επί του συνόλου, παρατηρήσεων-διορθώσεων στα προσκομισθέντα σχέδια-έγγραφα, εφάπαξ.
• Τη συνεργασία με τους υπόλοιπους φορείς προστασίας (ΥΜΑΘ, Εφορεία αρχαιοτήτων πόλης), και τυποποίηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και σχεδίων που υποβάλλονται μεταξύ των υπηρεσιών.
• Την εξέταση μόνο των σχεδίων που άπτονται της μορφολογίας του κτιρίου, και όχι δικαιολογητικών τα οποία αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα ιδιοκτητών και μηχανικών.

Δείτε αναλυτικά το έγγραφο προς την Υπουργό Πολιτισμού & Αθλητισμού ΕΔΩ

Δείτε αναλυτικά το έγγραφο προς την Προϊσταμένη Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας ΕΔΩ

Comments are closed