Έγκριση από τον ΟΣΕΘ της Προγραμματικής Σύμβασης για τον τερματικό σταθμό της Νέας Ελβετίας

Εγκρίθηκε ομόφωνα στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΟΣΕΘ, τη Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης Α.Ε., με θέμα «Εκπόνηση μελετών για την υλοποίηση του έργου “Συνοδά υποστηρικτικά έργα του Σταθμού Νέας Ελβετίας του Μετρό Θεσσαλονίκης για την εξυπηρέτηση και μετεπιβίβαση των μετακινούμενων επιβατών”». Θα ακολουθήσει η έγκριση και από τα θεσμικά όργανα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Η εκπόνηση των σπουδαίων και απαραίτητων μελετών αποτελεί βασική πρωτοβουλία και έργο του ΟΣΕΘ, γίνονται με ίδια μέσα αλλά με δαπάνες του και αφορούν σε έργα για τη δημιουργία πρότυπου πολυτροπικού Σταθμού Μετεπιβίβασης αστικής συγκοινωνίας στον τερματικό σταθμό της βασικής γραμμής μετρό ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ, τη διάνοιξη της οδού Μιχ. Ψελλού από τον ανισόπεδο κόμβο με την οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών έως την οδό Παπαναστασίου και τη διαμόρφωση των εκατέρωθεν σε αυτή υφιστάμενων, ατελών σήμερα, κόμβων.

Οι τρεις φορείς θα συνεργαστούν επισήμως προκειμένου να εγκρίνουν μια σειρά από σημαντικές μελέτες αρμοδιότητάς τους, με στόχο την πλήρη και ταχεία προετοιμασία του φακέλου του ανωτέρω έργου, καθώς και  την από κοινού δράση τους ώστε να εξασφαλισθεί, αδειοδοτηθεί και χρηματοδοτηθεί το έργο για την έγκαιρη δημοπράτηση κατασκευής του την οποία θα αναλάβει η Αττικό Μετρό.

Comments are closed