Έκθεση του ΙΤΣΑΚ για την απόκριση της γέφυρας του Ευρίπου στη Χαλκίδα στον σεισμό 28/12/22

Σε έκθεση που συνέταξαν ο κ. Θωμάς Σαλονικιός, κύριος ερευνητής του ΙΤΣΑΚ, Δρ Πολιτικός Μηχανικός σε συνεργασία με τον κ. Κωνσταντίνο Μορφίδη, εντεταλμένο ερευνητή του ΙΤΣΑΚ, Δρ Πολιτικός Μηχανικός προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα που αφορούν στην απόκριση της γέφυρας του Ευρίπου στην Χαλκίδα, στον σεισμό της 28ης Δεκεμβρίου 2022.

Στην παρούσα ερευνητική αναφορά (report) προσδιορίζονται οι κύριες ιδοσυχνότητες της καλωδιωτής γέφυρας του Ευρίπου στη Χαλκίδα. Για τον σκοπό αυτό αξιοποιούνται οι καταγραφές του μόνιμου συστήματος ενοργάνωσης της γέφυρας οι οποίες αποστέλονται και αποθηκεύονται σε πραγματικό χρόνο (REAL-TIME) στο Κέντρο Δεδομένων (Data Center) του ΙΤΣΑΚ.

Όπως επισημαίνεται στα συμπεράσματα, η επιρροή της τοπικής γεωλογίας στη σεισμική κίνηση δεν φαίνεται να επηρεάζει τα χαρακτηριστικά της σεισμικής απόκρισης της γέφυρας και αντιστρόφως διότι η όποια ενίσχυση της σεισμικής κίνησης παρατηρείται σε συχνότητες μεγαλύτερες από εκείνες των 10 πρώτων ιδιομορφών ταλάντωσης της κατασκευής. Για την τεκμηρίωση των προκαταρκτικών αυτών συμπερασμάτων θα πρέπει, στα πλαίσια της μελλοντικής έρευνας να χρησιμοποιηθούν και αναλυτικές μέθοδοι προσομοίωσης της επιρροής της τοπικής γεωλογίας στη σεισμική κίνηση καθώς επίσης και να εκπονηθούν επιτόπου διερευνήσεις της επίδρασης της τοπικής γεωλογίας.

Δείτε την Έκθεση ΕΔΩ.

Comments are closed