“Έξυπνη Μεταποίηση”: Νέες ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής επενδυτικών σχεδίων

Δημοσιεύθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η Υπουργική Απόφαση με θέμα:

«1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων προς δικαιούχους για το πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» και του Οδηγού Εφαρμογής, που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»,

που υπέγραψε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Σπυρίδων Γεωργιάδης.

Με την απόφαση αυτή ορίζεται νέα ημερομηνία έναρξης της υποβολής των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται η 6η Δεκεμβρίου 2022, ενώ ως ημερομηνία λήξης υποβολής των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται η 31η Ιανουαρίου 2023.

Δείτε εδώ την υπουργική απόφαση τροποποίησης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων στο πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ»:

diavgeia 9ΞΗ846ΜΤΛΡ-Λ3Β 1η τροποποίηση ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22112022

Διαβάστε την αναλυτική ανακοίνωση της δράσης, δημοσιευμένης στις 29/9/2022 ΕΔΩ:

Comments are closed