Έπαινος: Αρετάκη Κατερίνα, Σαραφέρας Χριστόδουλος, Τάτλη Αθανασία

The net project

Κύρια ιδέα ήταν η δημιουργία ενός χωροδικτυώματος από ισόπλευρα τρίγωνα που θυμίζουν δίχτυ, εξού και το όνομα the net project. Βασικό χαρακτηριστικό της κατασκευής είναι ο διπλός της ρόλος ως στέγαστρο και ως κέλυφος. Αξίζει να αναφερθεί ότι η κατασκευή αυτή είναι αυτοφερόμενη και έρχεται σε ελάχιστα σημεία σε επαφή με την υπάρχουσα τοιχοποιία, αλλά δε στηρίζεται σε αυτήν. Ο εσωτερικός χώρος είναι ενιαίος, ενώ οι επιμέρους χρήσεις εγκυβωτίζονται μέσα σε γυάλινους όγκους. Η μορφή τόσο των γυάλινων αυτών όγκων όσο και των επίπλων προκύπτουν από περασιές της στέγης. Στα σημεία που δεν καλύπτονται από το χωροδικτύωμα προτείνεται μια κατασκευή πιο ορθοκανονική που απέχει από την υπάρχουσα τοιχοποιία προς τα μέσα 1,70 μέτρα και στεγάζεται από δύο κεκλειμένες πλάκες. Το εσωτερικό της χαρακτηρίζεται από ευελιξία και προσαρμοστικότητα, λόγω των κινητών γυάλινων πάνελς. Σχετικά με την υπάρχουσα στέγη στο στάβλο β, προβλέπεται η αποκατάστασή της στην αρχική της μορφή.

Όσον αφορά τις κινήσεις στο χώρο, όπου συναντάται το χωροδικτύωμα είναι ροϊκές και πιο ελεύθερες, ενώ στους υπόλοιπους χώρους είναι ευθύγραμμες και αυστηρές όπως επιβάλει ο εκάστοτε κάνναβος. Οι τρεις στάβλοι ενώνονται με έναν εγκάρσιο άξονα κίνησης στεγασμένο από το χωροδικτύωμα, ενώ στον ενδιάμεσο χώρο τοποθετούνται καθιστικά εξωτερικού χώρου σε διάταξη τέτοια ώστε να τονίζουν τη γραμμικότητα των κτιρίων. Το υπόλοιπο οικόπεδο οργανώνεται με βάση ορισμένους άξονες κίνησης που προκύπτουν από τις λειτουργικές απαιτήσεις του χώρου.

Η κατανομή των χρήσεων έγινε με κριτήριο την εγγύτητα στην κεντρική είσοδο του οικοπέδου. Πιο συγκεκριμένο στον στάβλο α συναντάει κανείς τον χώρο υποδοχής, τα γραφεία διοίκησης και εργαζομένων (co-working spaces), ένα χώρο χαλάρωσης και χώρο συνεδριδριάσεων. Η ύπαρξη της στέγης στο βόρειο τμήμα του στάβλου β, τον καθιστά «έκθεμα» και κατάλληλο να στεγάσει τον εκθεσιακό χώρο και ένα χώρο πώλησης προϊόντων. Στο νότιο μέρος φιλοξενούνται χώρος πολλαπλών χρήσεων, φουαγέ και κυλικείο. Στο στάβλο γ στεγάζονται fab labs. Και στους τρεις στάβλους έχουν προβλεφθεί βοηθητικοί χώροι και χώροι υγιεινής.

Τέλος, όλες οι επεμβάσεις χαρακτηρίζονται από αναστρεψιμότητα, διακριτότητα και σεβασμό στα υφιστάμενα κτίρια, ενώ η επανάχρησή τους αποβλέπει στην ανάδειξή του μητροπολιτικού πάρκου Παύλου Μελά ως πόλο έλξης και σημείου ενδιαφέροντος.

Master Plan

Διαγράμματα

Κατόψεις

Διαμήκεις τομές

Εγκάρσιες τομές

Όψεις

Αποσπάσματα σχεδίων

Αποσπάσματα σχεδίων

Φωτογραφίες μακέτας

Τρισδιάστατες απεικονίσεις

 

Comments are closed