Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας υλοποιεί στο Κιλκίς η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Σημαντικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας υλοποιεί στο Κιλκίς η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ενισχύοντας σημαντικά την ασφάλεια των περιοχών που έχουν πληγεί από πλημμύρες.

Οι εργασίες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και εντάσσονται στο έργο «Αποκατάσταση καταστροφών Τοπικού Διαμερίσματος Αγίου Πέτρου», συνολικού προϋπολογισμού 600.000 ευρώ. Εντάσσονται δε σε ένα ευρύτερο έργο αποκατάστασης ζημιών από παλιότερες πλημμύρες το οποίο υλοποιεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες.

Οι αντιπλημμυρικές εργασίες που θα εκτελεστούν στο Τοπικό Διαμέρισμα Αγίου Πέτρου του Δήμου Παιονίας περιλαμβάνουν:

-την κατασκευή νέου δίδυμου αγωγού ομβρίων υδάτων

-τη σύνδεση του υφιστάμενου αγωγού ομβρίων με υφιστάμενο πλακοσκεπή οχετό

-την καθαίρεση του υφιστάμενου τεχνικού εισόδου και την κατασκευή νέου

-την κατασκευή λεκάνης συγκράτησης φερτών από συρματοκιβώτια

Επιπλέον, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η Αντιπεριφέρεια Κιλκίς προχωρούν σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων από μπάζα, βλάστηση και απορρίμματα σε διάφορους οικισμούς του Κιλκίς. Πρόκειται για 15 σημεία στο νομό Κιλκίς, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες καθαρισμού ρεμάτων σε μήκος 28 χιλιομέτρων. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου που φέρει τον τίτλο «Εργασίες καθαρισμού ρεμάτων» είναι 950.000 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιούνται οι εξής εργασίες καθαρισμού υδατορέματος: στα όρια του οικισμού Μυριόφυτου Κιλκίς, στα όρια του οικισμού Δροσάτου, στα όρια του οικισμού Μελάνθιο, εντός του οικισμού Μουριές, εντός του οικισμού Βάθη, εντός του οικισμού Καβαλλάρης, εντός του οικισμού Πεδινό, στα όρια του οικισμού Καμποχώρι, στα όρια του οικισμού Ρύζια, στους οικισμούς Τούμπα-Ευρωπό, ανάμεσα στους οικισμούς Μεσιά-Άγιος Πέτρος, εκτός του οικισμού ‘Αγιος Πέτρος, εκτός του οικισμού Φιλυριά, εκτός του οικισμού Γερακώνα, εντός του οικισμού Ευζώνων και εντός του οικισμού Χωρύγι.

 

 

 

 

 

Comments are closed