Έργο MEDWAYCAP: Καλές πρακτικές επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων για μετριασμό της λειψυδρίας

Το έργο MEDWAYCAP «Κεφαλαιοποίηση της καινοτομίας για μια ολοκληρωμένη αστική – αγροτική ανάπτυξη μη συμβατικών υδατικών πόρων στις χώρες της Μεσογείου (MEDWAYCAP)» στοχεύει στη γενική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού, αλλά και κάθε ενδιαφερομένου φορέα, μέσα από την προώθηση των βέλτιστων πρακτικών ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης των υγρών αποβλήτων ως μη συμβατικούς υδατικούς πόρους, με στόχο τον μετριασμό της έλλειψης νερού σε τοπικό και διαπεριφερειακό επίπεδο.

Το έργο υλοποιείται με συντονιστή το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), Εργαστήριο Φυσικών Πόρων και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας (ΕΦΕΜ) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ/ΕΚΕΤΑ).

Πιο συγκεκριμένα, σκοπός του έργου είναι:

  • Η παγίωση και βελτίωση του πλαισίου γνώσεων που αφορούν στη διαχείριση των μη συμβατικών υδατικών πόρων, μέσα από τη συγκριτική αξιολόγηση και κεφαλαιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών.
  • Η ενδυνάμωση του αντίκτυπου και της αξίας των καινοτόμων ολοκληρωμένων λύσεων διαχείρισης μη συμβατικών υδατικών πόρων μέσω μιας μεσογειακής συμμαχίας κεφαλαιοποίησης για συλλογική μάθηση.
  • Η ενίσχυση της αναπαραγωγής και της ενσωμάτωσης των βέλτιστων πρακτικών και επισημάνσεων για τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων σε τοπικό/εθνικό και διαπεριφερειακό επίπεδο μέσω διασυνοριακών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προκλήσεων, την προώθηση της πράσινης οικονομίας, της αειφόρου ανάπτυξης και της μακροπρόθεσμης ενδογενούς οικονομικής ανάπτυξης στην περιοχή της Μεσογείου.

Το έργο MEDWAYCAP υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ENI CBC Med (Διασυνοριακής Συνεργασίας ENI «Θαλάσσια Λεκάνη της Μεσογείου) και χρηματοδοτείται κατά 90% από την ΕΕ.

Εταίροι του έργου: το Πανεπιστήμιο του Sassari (NRD – UNISS) – Ιταλία, το Ευρωμεσογειακό Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη (SVI.MED) – Ιταλία, η Συνομοσπονδία Αιγυπτιακών Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων (CEEBA) – Αίγυπτος, ο Οργανισμός Ενέργειας και Υδάτων (EWA) – Μάλτα, η Παλαιστινιακή Ομάδα Μηχανικών Διαχείρισης Λυμάτων (PWEG) – Παλαιστίνη, το Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογιών Υδάτων (CERTE) – Τυνησία, το Εθνικό Κέντρο Γεωργικών Ερευνών (NARC) – Ιορδανία και το Διεθνές Κέντρο για Προηγμένες Μεσογειακές Αγρονομικές Σπουδές – Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο του Μπάρι (CIHEAM Bari) – Ιταλία.

Την ομάδα του έργου πλαισιώνουν 12 συνεργάτες εταίροι οι οποίοι θα συμβάλουν τα μέγιστα στην επίτευξη των στόχων του έργου: Υπουργείο Ενέργειας, Επιχειρηματικότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης (Μάλτα), Εθνικό Συμβούλιο για την Αποκατάσταση, Άρδευση και Βελτίωση του Εδάφους – ANBI (Ιταλία), Αραβικό Συμβούλιο Υδάτων (Αίγυπτος), Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Μηχανικής και Εκμετάλλευσης Υδάτων – DGGREE (Τυνησία), Παλαιστινιακή Αρχή Υδάτων – PWA (Παλαιστίνη), Εταιρεία Ύδρευσης Aqaba (Ιορδανία), Εμπορικό Επιμελητήριο Βιομηχανίας και Γεωργίας των Jericho και Al-Aghwar (Παλαιστίνη), Ένωση Μεσογειακών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων – ASCAME (Ισπανία), WE WORLD-GVC (Παλαιστίνη), Αραβικό Δίκτυο Εμπειρογνωμόνων Υδάτων (Αίγυπτος), Συνομοσπονδία Επιχειρήσεων Πολιτών της Τυνησίας – CONECT (Τυνησία), Ανώτερη Σχολή Ψηφιακής Οικονομίας, Πανεπιστήμιο της Manouba – ESEN-UMA (Τυνησία).

 

 

Comments are closed