Έρευνα για το επάγγελμα του αρχιτέκτονα

Το Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων της Ευρώπης (ACE) διεξάγει την τακτική του πανευρωπαϊκή έρευνα με αντικείμενο το Επάγγελμα του Αρχιτέκτονα. Οι έρευνες διεξάγονται κάθε δύο χρόνια και επιτρέπουν την παρακολούθηση στις αλλαγές του επαγγέλματος, ιδίως υπό το φως των μεταβαλλόμενων οικονομικών συνθηκών.

Είναι αναγκαίες οι πληροφορίες για αρχιτέκτονες σε κάθε μέρος της Ευρώπης και σε κάθε δραστηριότητα. Ζητείται από τους αρχιτέκτονες να παράσχουν πληροφορίες για τον εαυτό σας, την άσκηση του επαγγέλματός τους και τις απόψεις τους. Αυτές οι πληροφορίες θα αντιμετωπισθούν εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για στατιστικούς σκοπούς.

Μπορείτε να συμπληρώσετε την έρευνα ΕΔΩ 

Εάν έχετε απορίες σχετικά με αυτήν την έρευνα, επικοινωνήστε με το Vince Nacey, vince@mirza-nacey.com. Τα αποτελέσματα, όταν καταρτιστούν και εγκριθούν από το ACE, θα είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση www.ace-cae.eu. Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα της έρευνας που είχε γίνει το 2018 ΕΔΩ

Comments are closed