Σε εξέλιξη έρευνα του ΤΕΕ/ΤΚΜ για το επιχειρείν και το επαγγελματικό μέλλον των μηχανικών

Μία ιδιαίτερα σημαντική έρευνα που αφορά νέους μηχανικούς, ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς αλλά και μισθωτούς σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα διεξάγει για τρίτη φορά, η Μόνιμη Επιτροπή Ανταγωνιστικότητας Επιχειρηματικότητας-Καινοτομίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Η έρευνα έχει ήδη ξεκινήσει μεταξύ των νέων μηχανικών -που συμμετέχουν στις εξετάσεις για την άδεια επαγγέλματος-  με το σχετικό ερωτηματολόγιο. Στόχος είναι να διαπιστωθεί ο βαθμός σύνδεση της αγοράς εργασίας, ιδίως των νέων μηχανικών, με τη διάσταση της επιχειρηματικότητας, τόσο σε επίπεδο εκπαίδευσης όσο και σε επίπεδο επαγγελματικής απασχόλησης και εξέλιξης.

Δύο ακόμα ερωτηματολόγια που θα απευθυνθούν προσεχώς σε υφιστάμενα μέλη του ΤΕΕ/ΤΚΜ και θα αφορούν, αφενός επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς το πρώτο και αφετέρου μισθωτούς σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα συναδέλφους το δεύτερο.

Μέσω των ερωτηματολογίων θα διερευνηθούν κρίσιμοι παράγοντες που συνδέονται άμεσα με τις αντιλήψεις και απόψεις των μηχανικών σε ζητήματα επιχειρηματικής προοπτικής και ενσωμάτωσης της δραστηριότητας τους ως μέρους του επιχειρηματικού γίγνεσθαι –οικοσυστήματος της χώρας. Ιδιαίτερα σε μία εποχή που λόγω και της πρόσφατης υγειονομικής κρίσης συντελείται μία ολιστική αναδιάταξη του τρόπου προσέγγισης της ανάπτυξης της χώρας και της αγοράς εργασίας για την αξιοποίηση των 72 δις. ευρώ που θα έχει η Ελλάδα στη διάθεσή της για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου.

Αναφορικά με τους νέους μηχανικούς, η εν εξελίξει έρευνα αποσκοπεί και στην καταγραφή των αναγκών και των δεξιοτήτων που τυχόν χρειάζονται προκειμένου να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες στην επαγγελματική τους εξέλιξη.

Η έρευνα θα εξελιχθεί διαδικτυακά λόγω των μέτρων που είναι σε ισχύ για τον περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού, θα διαρκέσει μέχρι και τον Δεκέμβριο, ενώ εξυπακούεται ότι τηρούνται όλες οι διαδικασίες προστασίας προσωπικών δεδομένων, όσον αφορά στην επεξεργασία και χρήση των στοιχείων. Περιέχει ερωτήσεις σε σχέση με την αντίληψη και τις θέσεις των νέων μηχανικών απέναντι στην επιχειρηματικότητα, σε γενικότερα θέματα επιχειρηματικότητας, στις απαιτούμενες δεξιότητες, στη σύνδεση επαγγελματικής προοπτικής-επιχειρηματικότητας, σε ζητήματα εκπαίδευσης στα Πολυτεχνεία καθώς και σε αναγκαίες πρωτοβουλίες και προγράμματα κατάρτισης που πρέπει να αναλάβει το ΤΕΕ/ΤΚΜ στην κατεύθυνση αυτή.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία υλοποιήθηκε για πρώτη φορά την περίοδο 2017-2019, όπου είχαν πραγματοποιηθεί δύο έρευνες με θέμα τη διερεύνηση των επιχειρηματικών προοπτικών των νέων Μηχανικών. Τα αποτελέσματα των δύο ερευνών ανέδειξαν σημαντικά στοιχεία. Στη διάρκεια της παρούσας θητείας της 2020-2024 η Μ.Ε. Ανταγωνιστικότητας-Επιχειρηματικότητας-Καινοτομίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ  στο πλαίσιο υλοποίησης του προγραμματισμού της που έγινε αποδεκτό από την Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ αποφάσισε να συνεχίσει την πρωτοβουλία αυτή, εμπλουτίζοντάς την τόσο σε ποιοτικό όσο και σε επικοινωνιακό επίπεδο.

Το ερωτηματολόγιο της τρέχουσας έρευνας για τους νέους μηχανικούς είναι διαθέσιμο ΕΔΩ 

Comments are closed