Έρευνα του ΤΕΕ/ΤΚΜ για το επαγγελματικό μέλλον των μηχανικών

Μετά την έρευνα για τους νεοεισερχόμενους στο επάγγελμα μηχανικούς και τις ανάγκες του, δύο ακόμα έρευνες του ΤΕΕ/ΤΚΜ  ξεκινούν, που απευθύνονται σε υφιστάμενα μέλη του Τμήματος, έχοντας ως αντικείμενο θέματα που αφορούν, αφενός επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς το πρώτο και αφετέρου μισθωτούς σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα συναδέλφους το δεύτερο.

Μέσω συγκεκριμένων ερωτηματολογίων που έχει καταρτίσει η Μόνιμη Επιτροπή Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ, θα διερευνηθούν κρίσιμοι παράγοντες που συνδέονται άμεσα με τις αντιλήψεις και απόψεις των μηχανικών σε ζητήματα επιχειρηματικής προοπτικής και ενσωμάτωσης της δραστηριότητας τους ως μέρους του επιχειρηματικού γίγνεσθαι –οικοσυστήματος της χώρας. Ιδιαίτερα σε μία εποχή που λόγω και της πρόσφατης υγειονομικής κρίσης συντελείται μία ολιστική αναδιάταξη του τρόπου προσέγγισης της ανάπτυξης της χώρας και της αγοράς εργασίας για την αξιοποίηση των 72 δις. ευρώ που θα έχει η Ελλάδα στη διάθεσή της για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου.

Η έρευνα εξελίσσεται διαδικτυακά λόγω των μέτρων που είναι σε ισχύ για τον περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού. Στόχος είναι να αξιοποιηθούν στη συνέχεια τα αποτελέσματα προκειμένου να εμπλουτιστούν οι δράσεις και πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ, πάντα προς όφελος των μηχανικών, με σχέδιο και προτάσεις, προκειμένου οι μηχανικοί να συνεχίσουν να αποτελούν το θεμέλιο λίθο της αναπτυξιακής προοπτικής της χώρας.

Δείτε το ερωτηματολόγιο της έρευνας για τους μισθωτούς μηχανικούς ΕΔΩ

Δείτε το ερωτηματολόγιο της έρευνας για τους επιχειρηματίες –  ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς ΕΔΩ

Comments are closed