Έρευνα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου RECREATE

Φωτογραφία: Thes.gr

Το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ, στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου RECREATE (smaRt ECosystem foR improvEment of public trAnsporT pErformance/Ανάπτυξη Οικοσυστήματος για τη Βελτίωση της Απόδοσης Δημοσίων Συγκοινωνιών), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020, Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, πραγματοποιεί έρευνα ερωτηματολογίου στους χρήστες του συστήματος Δημοσίων Συγκοινωνιών της Μητροπολιτικής Περιοχής Θεσσαλονίκης με σκοπό την αξιολόγηση του επιπέδου ποιότητας εξυπηρέτησης.

Η διαδικασία συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου διαρκεί περί τα 5 λεπτά και αφορά άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών.

Η συμμετοχή είναι ανώνυμη και τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς σκοπούς.

Μπορείτε να συμμετέχετε στην έρευνα ΕΔΩ.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ.

Comments are closed