Έχουν τα στελέχη διοίκησης χαρακτηριστικά ψηφιακού ηγέτη;

digital_leaders
Έχουν τα δι
οικητικά στελέχη ανά τον κόσμο χαρακτηριστικά ψηφιακού ηγέτη; Κατά τα φαινόμενα, αν είσαστε στέλεχος και πιστεύετε ότι …τα έχετε, είσαστε από τους/τις λίγους/ες, οπότε μπορείτε να “πουλήσετε” τις δεξιότητές σας ακριβά!

Μόνο ένα στα πέντε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως διαθέτει τη “στόφα του ψηφιακού ηγέτη, σύμφωνα με έρευνα της Oxford Economics με την υποστήριξη της SAP SΑ, στην οποία συμμετείχαν περισσότερα από 4.000 στελέχη και υπάλληλοι σε 21 χώρες. Η έρευνα διενεργήθηκε στη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου του 2016.

Ας ξεκινήσουμε από τα απλά: τι είναι ο ψηφιακός ηγέτης; Αυτός ή αυτή που κάνει στρατηγική χρήση του ψηφιακού ενεργητικού μιας επιχείρησης, προκειμένου να πετύχει τους επιχειρηματικούς στόχους. Στην πράξη, ο ψηφιακός ηγέτης κάνει …θαύματα.

Πάνω από επτά στα δέκα στελέχη (ποσοστό 76%), που ταυτοποιήθηκαν ώς digital leaders στο πλαίσιο της μελέτης πετυχαίνουν ισχυρή ανάπτυξη εσόδων και κερδών, ενώ σημαντικό ποσοστό αυτών καταφέρνει να “δημιουργεί” ικανοποιημένους και ενεργά εμπλεκόμενους εργαζόμενους. Επιπρόσθετα, οι “ψηφιακοί ηγέτες” απλοποιούν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, καθώς οκτώ στους δέκα (80%) λαμβάνουν αποφάσεις που βασίζονται σε δεδομένα.

Comments are closed