Αίτημα του ΤΕΕ/ΤΚΜ για αναστολή απαίτησης μελετών κτιρίων ως “Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης”

Με έγγραφό του προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη το ΤΕΕ/ΤΚΜ ζητεί την αναστολή εφαρμογής της απαίτησης μελέτης κτιρίων ως Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης μέχρι το τέλος του έτους, ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για την δρομολόγηση συγκεκριμένων παρεμβάσεων για την ομαλή προσαρμογή όλου του συστήματος παραγωγής τεχνικού έργου στις νέες απαιτήσεις.

Η εφαρμογή στην πράξη της νέας απαίτησης δημιουργεί δισεπίλυτα προβλήματα, τα οποία συνοψίζονται στα εξής σημεία:

– Η απαίτηση βελτίωσης της ενεργειακής κλάσης κατά δύο κατηγορίες μεταφράζεται σε απαίτηση μείωσης της κατανάλωσης κατά 50% σε ένα κτίριο που έχει ήδη υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα. Αυτό στην πράξη φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί.

– Η χρήση σύγχρονων συστημάτων θέρμανσης, όπως οι αντλίες θερμότητας, μπορούν να συμβάλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας. Προϋπόθεση είναι όμως να λειτουργούν υπό συνθήκες που να εξασφαλίζουν την επίτευξη της μέγιστης απόδοσης του συστήματος γεγονός που στην πράξη είναι αμφίβολο.

– Απαιτείται να τεθούν στην διάθεση των μελετητών επικαιροποιημένες τεχνικές οδηγίες που να ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις.

Σχετικό έγγραφο έχει αποστείλει και το ΤΕΕ με τις θέσεις του Πανελληνίου Συλλόγου Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών.

Δείτε το έγγραφο του ΤΕΕ ΕΔΩ

Δείτε το έγγραφο του ΤΕΕ/ΤΚΜ ΕΔΩ

Comments are closed