ΤΕΕ/ΤΚΜ: Αιτήματα τροποποίησης της 13ης Πυροσβεστικής Διάταξης και ενίσχυσης των Γραφείων Πυρασφάλειας

Πηγή φωτογραφίας: Pixabay.com

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ με έγγραφά του προς τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και προς τον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγο Π.Σ. κ. Στέφανο Κολοκούρη ζητεί την τροποποίηση της διάταξης της εφαρμογής των προβλέψεων της 13ης Πυροσβεστικής Διάταξης, όσον αφορά τις διαχρονικές ευθύνες των μηχανικών που υπογράφουν την υπεύθυνη δήλωση στην έναρξη λειτουργίας.

Επιπλέον, ζητεί τη στελέχωση των Γραφείων Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας Πυροσβεστικού Σώματος.

Συγκεκριμένα, με έγγραφο προς τον Υπουργό Προστασίας του πολίτη, το ΤΕΕ/ΤΚΜ επισημαίνει την ανάγκη να εφοδιαστούν με τον απαραίτητο σύγχρονο εξοπλισμό και να στελεχωθούν επαρκώς με το απαραίτητο προσωπικό, τα Γραφεία Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας, τα οποία είναι επιφορτισμένα, μεταξύ άλλων, με τον έλεγχο των μελετών πυροπροστασίας, την έκδοση πιστοποιητικών πυροπροστασίας για εγκαταστάσεις και επιχειρήσεις και με την επίβλεψη και τον έλεγχο εφαρμογής των προβλεπόμενων προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων.

Αναφορικά με την εφαρμογή της 13ης Πυροσβεστικής διάταξης, οι μελετητές ή επιβλέποντες μηχανικοί με τη δήλωση τους πιστοποιούν ότι τηρούνται και λειτουργούν καλώς τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας και την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία πυροπροστασίας, στο χρόνο που αυτοί έχουν αρμοδιότητα. Δεν είναι στην αρμοδιότητα των μελετητών ή επιβλεπόντων μηχανικών της αρχικής εγκατάστασης, ο έλεγχος της συντήρησης και καλής λειτουργίας των συστημάτων, καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης. Η ευθύνη αυτή, όπως και η ευθύνη τροποποίησης της μελέτης σε περίπτωση αλλαγών, είναι αποκλειστικά του (κατά νόμο) υπεύθυνου της επιχείρησης. Για τον λόγο αυτό ζητείται η τροποποίηση της σχετικής διάταξης και η κατάργηση των διαχρονικών ευθυνών της υπεύθυνης δήλωσης μηχανικού.

Δείτε το έγγραφο προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη ΕΔΩ

Δείτε το έγγραφο προς το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος ΕΔΩ

Comments are closed