ΑΑΔΕ: Χωρίς δικαιολογητικά μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου οι ηλεκτρονικές μεταβιβάσεις ακινήτων

Η αγορά ακινήτων έχει αρχίσει να «ζεσταίνεται» τους τελευταίους μήνες με τους ειδικούς και τους συμβολαιογράφους να περιμένουν αύξηση των μεταβιβάσεων ακινήτων το επόμενο διάστημα και μέχρι το τέλος του έτους, λόγω των νέων αντικειμενικών αξιών οι οποίες θα ενεργοποιηθούν την 1η Ιανουαρίου 2022.

Η ΑΑΔΕ, βλέποντας να «φουσκώνει» το κύμα των μεταβιβάσεων αποφάσισε να διευκολύνει τους φορολογούμενους και τους συμβολαιογράφους επιτρέποντας μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φόρου μεταβίβασης, χωρίς να απαιτείται η συνυποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Τα δικαιολογητικά θα μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά αργότερα.

Συγκεκριμένα με απόφασή του, ο διοικητής της ΑΑΔΕ κ. Γιώργος Πιτσιλής, ορίζει ότι οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, οι οποίες υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής myProperty, δύνανται να υποβάλλονται χωρίς τη συνυποβολή των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2021. Τα δικαιολογητικά, εφόσον ζητηθούν στο στάδιο του ελέγχου, τότε αποστέλλονται στην αρμόδια Εφορία είτε ταχυδρομικά, είτε ηλεκτρονικά μέσω e-mail είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία του φορολογούμενου στη ΔΟΥ.

Με την απόφασή της η ΑΑΔΕ αναφέρει ότι:

  1. Οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, οι οποίες υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής myProperty, δύνανται να υποβάλλονται χωρίς τη συνυποβολή των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2021. Τα δικαιολογητικά, στην περίπτωση αυτή, αποστέλλονται στην αρμόδια ΔΟΥ εφόσον ζητηθούν στο στάδιο του ελέγχου.
  2. Δηλώσεις φόρου μεταβίβασης οι οποίες τροποποιούν αρχικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί μέσω της εφαρμογής myProperty καθώς και δηλώσεις για πλασματική μεταβίβαση υποβάλλονται στην αρμόδια για την ηλεκτρονική δήλωση ΔΟΥ.

Σημειώνεται ότι οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων συμπληρώνονται και υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τα γραφεία των συμβολαιογράφων, οι οποίοι και ελέγχουν την ορθότητα των στοιχείων των μεταβιβαζόμενων ακινήτων. Ωστόσο, η Εφορία μπορεί να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά, τα οποίοι οι συμβαλλόμενοι οφείλουν να τα προσκομίσουν, προκειμένου να ελεγχθούν για τη μεταβίβαση του ακινήτου. Με τις μεταβιβάσεις ακινήτων να έχουν ανεβάσει  ταχύτητα, η διαδικασία που ακολουθείται πλέον κατά την αγοραπωλησία ενός ακινήτου είναι η ακόλουθη:

– Ο συμβολαιογράφος συντάσσει τη δήλωση φόρου μεταβίβασης (ΦΜΑ) για λογαριασμό αγοραστή και πωλητή.

– Η δήλωση αποστέλλεται στη θυρίδα αγοραστή και πωλητή στο myTaxisnet.

 

– Ο αγοραστής και ο πωλητής αποδέχονται τη δήλωση.

– Η δήλωση υποβάλλεται αυτόματα και βεβαιώνεται ο φόρος.

– Ο συμβολαιογράφος ενημερώνεται αυτόματα για την υποβολή της δήλωσης.

– Ο αγοραστής πληρώνει τον φόρο ψηφιακά (με κάρτα ή web banking).

– Το Taxis ενημερώνεται για την πληρωμή του φόρου.

– Το αποδεικτικό καταβολής αναρτάται στο myProperty για συμβολαιογράφο και αγοραστή.

– Ο συμβολαιογράφος αναρτά το συμβόλαιο στo myProperty.

Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει επίσης ότι η δήλωση ΦΜΑ συμπληρώνεται από τον πιστοποιημένο συμβολαιογράφο που καταρτίσει την συμβολαιογραφική πράξη και υποβάλλεται από τους συμβαλλομένους με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TAXISnet. Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η δήλωση συμπληρώνεται από τον συμβολαιογράφο, η υποβολή αυτής από τους συμβαλλομένους συνεπάγεται την αποδοχή του περιεχομένου της και την ακρίβεια των δηλουμένων από αυτούς. Εφόσον ζητείται απαλλαγή πρώτης κατοικίας, η υποβολή της δήλωσης ΦΜΑ έχει για τον αγοραστή τις συνέπειες της υποβολής υπεύθυνης δήλωσης, ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων της απαλλαγής. Μετά τη σύνταξη του μεταβιβαστικού συμβολαίου ο συμβολαιογράφος υποχρεούται να καταχωρήσει τα στοιχεία αυτού και να το επισυνάψει στην ηλεκτρονική εφαρμογή myProperty.

Έλεγχοι και δικαιολογητικά

Κατόπιν όμως, η εφορία που θα παραλάβει τον ηλεκτρονικό φάκελο μεταβίβασης προβαίνει σε επαληθεύσεις των στοιχείων που δηλώθηκαν. Ειδικότερα, η αρμόδια ΔΟΥ ενημερώνεται ηλεκτρονικά αμέσως μετά την υποβολή της δήλωσης ΦΜΑ και ελέγχει την ακρίβεια των δηλούμενων και τη συνδρομή των προϋποθέσεων απαλλαγής μέσα σε 60 ημέρες από την υποβολή αυτής.

Σε περίπτωση που απαιτούνται πρόσθετα δικαιολογητικά, ο φορολογούμενος καλείται από την ΔΟΥ για την υποβολή των επιπλέον ζητούμενων δικαιολογητικών εντός 5 εργάσιμων ημερών.

Η μεταβίβαση κλείνει οριστικά μετά την παρέλευση 60 ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης από τον συμβολαιογράφο και εφόσον στο διάστημα αυτό, δεν ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία και δικαιολογητικά από την Εφορία.

Comments are closed