Ακόμη ένα επιτυχημένο σεμινάριο στο ΤΕΕ/ΤΚΜ

Με επιτυχία και πλήρη κάλυψη των προβλεπόμενων θέσεων, πραγματοποιήθηκε στο ΤΕΕ/ΤΚΜ  ένα ακόμα σεμινάριο, με τίτλο «Σχεδιασμός Κυκλικών Κόμβων», για μηχανικούς μέλη του επιμελητηρίου.

Οι  εισηγητές, κ. Φωτεινή Κεχαγιά, Αν. Καθηγήτρια Τμ. Πολιτικών Μηχανικών, Εργαστήριο Οδοποιίας και κ. Απόστολος Αναγνωστόπουλος, Msc Πολιτικός Μηχανικός,, Υποψ. Διδάκτορας, παρουσίασαν τις βασικές αρχές σχεδιασμού κυκλικών κόμβων, τις κατηγορίες τους, τις διεθνείς προδιαγραφές που διέπουν την κατασκευή τους και τις διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται ανά χώρα. Αναφέρθηκαν επίσης στη συμβολή των κυκλικών κόμβων στην οδική ασφάλεια, ενώ παρουσίασαν τις δυνατότητες σχεδιασμού κυκλικών κόμβων με τη χρήση ειδικού λογισμικού.

Comments are closed