Ακόμη πιο φθηνές γίνονται οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Όλο και φθηνότερες γίνονται οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συγκριτικά με την ηλεκτρική ενέργεια από ορυκτά καύσιμα, σύμφωνα με νέα έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA).

Η έκθεση του IRENA για τα κόστη παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές το 2019 έδειξε ότι τα νέα έργα παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχουν ολοένα και χαμηλότερο κόστος από τις υπάρχουσες μονάδες παραγωγής ενέργειας με άνθρακα. Ειδικότερα, περισσότερο από το 50% της παραγωγής από ΑΠΕ που προστέθηκε το 2019 κατάφερε να έχει χαμηλότερο κόστος από τα φθηνότερα νέα εργοστάσια άνθρακα, σύμφωνα με την έκθεση.

«Έχουμε φτάσει σε ένα σημαντικό σημείο καμπής στην ενεργειακή μετάβαση. H παραγωγή άνθρακα είναι αδικαιολόγητη από περιβαλλοντική και οικονομική άποψη», ανέφερε στην έκθεση ο Φραντσέσκο Λα Καμέρα, γενικός διευθυντής του IRENA. Ανέφερε επίσης ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν ολοένα και πιο φθηνή πηγή ηλεκτρικής ενέργειας, προσφέροντας «τεράστιες δυνατότητες τόνωσης της παγκόσμιας οικονομίας και ανάκαμψης της αγοράς εργασίας».

«Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πρέπει να αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των εθνικών προσπαθειών για την επανεκκίνηση της οικονομίας μετά την επιδημία της COVID-19. Με τις σωστές πολιτικές, το μειωμένο κόστος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορεί να κινητοποιήσει τις αγορές και να συμβάλει σημαντικά στην πράσινη ανάκαμψη», δήλωσε ο La Camera.

Τα νέα ηλιακά φωτοβολταϊκά (PV) και η χερσαία αιολική ενέργεια κοστίζουν λιγότερο κατά μέσο όρο από τη διατήρηση των εργοστασίων καύσης άνθρακα, αναφέρει η έκθεση και τονίζει ότι το γεγονός αυτό μπορεί να επιταχύνει και ενισχύσει την τάση για εξάλειψη καύσης άνθρακα.

«Το κόστος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μειώθηκε εντυπωσιακά κατά την τελευταία δεκαετία, λόγω της βελτίωσης των τεχνολογιών, των οικονομιών κλίμακας, των αυξανόμενων ανταγωνιστικών αλυσίδων εφοδιασμού και της αυξανόμενης εμπειρίας των διαχειριστών των δικτύων. Τα φωτοβολταϊκά παρουσιάζουν εντυπωσιακή μείωση του κόστους παραγωγής ενέργειας κατά 82%, ακολουθούμενα από τη μέθοδο της συγκέντρωσης ηλιακής ενέργειας, όπου η μείωση φθάνει το 47%. Στην αιολική το κόστος μειώθηκε κατά 39% και στην υπεράκτια αιολική κατά 29%», τονίζει η έκθεση της IRENA.

Το κόστος για τις τεχνολογίες ηλιακής και αιολικής ενέργειας συνέχισε επίσης να μειώνεται από χρονιά σε χρονιά. Στα φωτοβολταϊκά (PV) μειώθηκε κατά 13% το 2019, φθάνοντας σε παγκόσμιο μέσο όρο 6,8 σεντ/κιλοβατώρα, σύμφωνα με την IRENA, ενώ το κόστος εγκατάστασης συστημάτων αιολικής ενέργειας μειώθηκε κατά περίπου 9%.

Με αυτές τις τιμές, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν γίνει πολύ ελκυστικές την ίδια στιγμή που οι χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο επιχειρούν να επανεκκινήσουν τις οικονομίες τους.

Την επόμενη χρονιά έως και 1.200 GW υπάρχουσας δυναμικότητας παραγωγής από άνθρακα θα μπορούσε να υποκατασταθεί από φωτοβολταϊκά με χαμηλότερο κόστος. Η αντικατάσταση του ακριβού άνθρακα από φωτοβολταϊκά και αιολική ενέργεια την επόμενη χρονιά, θα μείωνε το κόστος παραγωγής έως και κατά 23 δισ. δολάρια κάθε χρόνο και τις ετήσιες εκπομπές ρύπων κατά περίπου 1,8 γιγατόνους διοξειδίου του άνθρακα, κάτι που ισοδυναμεί με το 5% των συνολικών εκπομπών διοξειδίου άνθρακα το 2019, σύμφωνα με την έκθεση. Θα απέφερε επίσης επενδυτικό κίνητρο ύψους 940 δισ. δολαρίων, το οποίο ισούται με περίπου το 1% του παγκόσμιου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος.

«Οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές είναι σταθερές, οικονομικά αποδοτικές και ελκυστικές προσφέροντας συνεπείς και προβλέψιμες αποδόσεις, ενώ παράλληλα προσφέρουν οφέλη στην ευρύτερη οικονομία. Μια παγκόσμια στρατηγική ανάκαμψης πρέπει να είναι μια πράσινη στρατηγική», δήλωσε ο Λα Καμέρα, σημειώνοντας ότι οι ανανεώσιμες πηγές προσφέρουν έναν τρόπο ευθυγράμμισης βραχυπρόθεσμων πολιτικών δράσης με μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους για την ενέργεια και το κλίμα.

Comments are closed