Αλλαγές στις αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση των κύριων μελετών των ΤΠΣ

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστας Σκρέκας υπέγραψε στις 31/12/22 την τροποποίηση της υπουργικής απόφασης που αφορά στις αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση των κύριων μελετών των Τοπικών Πολεοδομικών.

Σύμφωνα με αυτήν, η τελική προεκτιμώμενη αμοιβή Ατ της Κύριας Μελέτης του ΤΠΣ επιμερίζεται σε 70 % για την Α’ φάση της μελέτης και 30 % για τη Β’ φάση της μελέτης. Η προκαταβολή συμψηφίζεται εξ ολοκλήρου με την παράδοση της Α’ φάσης.

Αναλυτικά:

ΦΑΣΗΠΟΣΟΣΤΟ
ΦΑΣΗΣ
ΣΤΑΔΙΟΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΤΑΔΙΟΥ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΤΟΣ
ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ
Α Φάση70%1ο στάδιο50%Προκαταβολή10%
Παράδοση20%
Έγκριση 1ου σταδίου20%
2ο στάδιο20%Παράδοση10%
Έγκριση 2ου σταδίου10%
Β Φάση30%Γνωμοδότηση ΚΕΣΥΠΟΘΑ15%
Οριστική παραλαβή μελέτης ΤΠΣ15%

Δείτε τι ορίζει η τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/71715/2675/04-08-2021 υπουργικής απόφασης «Αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση των κύριων μελετών των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων του άρθρου 7 του ν. 4447/2016» (Β’ 3572) ΕΔΩ.

Comments are closed