Ανάρτηση Δασικού Χάρτη της Π.Ε. Κιλκίς

Από τη Διεύθυνση Δασών Π.Ε. Κιλκίς ανακοινώνεται ότι αναρτήθηκε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» ΕΔΩ, ο δασικός χάρτης όλων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων (78 συνολικά) των Δήμων Κιλκίς και Παιονίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς.

Για τον αναρτημένο δασικό χάρτη μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λαμβάνει γνώση στην ανωτέρω ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ «Ελληνικό Κτηματολόγιο» μέσω της οποίας και μόνο, μπορούν να υποβάλλονται αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του.

Επισημαίνεται ότι για τις περιοχές με κυρωμένο δασικό χάρτη, αντιρρήσεις δέχεται μόνο το αναμορφωμένο τμήμα του αναρτώμενου δασικού χάρτη και μόνο ως προς τα τμήματα που δεν έχουν ήδη υποβληθεί αντιρρήσεις ή αιτήματα προδήλων σφαλμάτων.

Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων, είναι αποκλειστική και ξεκινά την 12η Μαρτίου 2021 ημέρα Παρασκευή και λήγει την 24η Ιουνίου 2021 ημέρα Πέμπτη. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά είκοσι (20)  ημέρες, δηλαδή λήγει την 14η Ιουλίου 2021 ημέρα Τετάρτη.

Γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων παρέχονται στα Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης του δασικού χάρτη, κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας τους, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων, κατόπιν ραντεβού , σύμφωνα με ισχύοντα περιοριστικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στα daskil@damt.gov.gr (για το Σ.Υ.Α.Δ.Χ. του Δασαρχείου Κιλκίς) και das-gou@damt.gov.gr (για το Σ.Υ.Α.Δ.Χ. του Δασαρχείου Γουμένισσας)

Τα Σημεία Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.) είναι τα παρακάτω:

Σ.Υ.Α.Δ.Χ. Κιλκίς Σ.Υ.Α.Δ.Χ. Γουμένισσας

Δασαρχείο Κιλκίς Δασαρχείο Γουμένισσας

21ης Ιουνίου 207 Μ. Αλεξάνδρου 24

Τ.Κ. 61100 Κιλκίς Τ.Κ. 61300 Γουμένισσα

Τηλ.:2341022225 & 2341022400 Τηλ.: 2343041207

Fax:2341022478 Fax: 2343042002

Email:das-kil@ damt.gov.gr Email:das-gou@damt.gov.gr

τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις ώρες 7.00 π.μ. έως 3.00 μ.μ. καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων.

Επίσης, για λόγους ενημέρωσης ο σύνδεσμος για τον αναρτημένο δασικό χάρτη δημοσιοποιείται και από τις ιστοσελίδες τού Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας ‐ Θράκης.

Comments are closed