Αναβάθμιση του «e-Άδειες» από το ΤΕΕ με την προσθήκη νέων δυνατοτήτων

Σε αναβάθμιση που έγινε στο «e-Άδειες» σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του ΤΕΕ, προστέθηκαν οι παρακάτω λειτουργικότητες:

  • Σε αιτήσεις που επιστρέφουν στον μηχανικό για μεταβολή, η δυνατότητα διαγραφής επιμέρους περιπτώσεων από τον μηχανικό παρέχεται ΜΟΝΟ όταν το αποτέλεσμα ελέγχου είναι κενό ή «Απαιτείται μεταβολή». Επιμέρους έλεγχοι με αποτέλεσμα «Δεκτό», «Επανέλεγχος» και «Εκκρεμεί» δεν διαγράφονται.
  • Αυτόματη αποθήκευση στιγμιότυπου στα Αρχεία της αίτησης κατά την επιστροφή από την Υπηρεσία στον μηχανικό, ώστε να αποτυπώνονται οι παρατηρήσεις της Υπηρεσίας.
  • Προσθήκη των προγενέστερων και μεταγενέστερων πράξεων στην εκτύπωση αίτησης.
  • Δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων από τους συντονιστές των Υπηρεσιών, ανά είδος ελέγχου και ελεγκτή, βάσει κριτηρίων.

Comments are closed