Αναγνωρίζονται τα intergrated masters στο Δημόσιο

Θέματα  δημοσίων υπαλλήλων, υποψηφίων για θέσεις προϊσταμένων διευθύνσεων ή γενικών διευθύνσεων, ρυθμίζονται με εγκύκλιο της υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου, και με βάση γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους επί των αδιάσπαστων τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών (integrated masters) που αναγνωρίζονται ως «επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων,» εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις το πρόγραμμα σπουδών και προβλέπεται σ`αυτό η εκπόνηση πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας διάρκειας ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου κατ’ ελάχιστον.

Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο ΕΔΩ 

Comments are closed