Αναδάσωση 500.000 στρεμμάτων – Aναπλάσεις και πολεοδομικά σχέδια

Το εθνικό σχέδιο για την αναδάσωση μισού εκατομμυρίου στρεμμάτων και η εκπόνηση τοπικών πολεοδομικών σχεδίων σε όλη τη χώρα είναι οι δύο βασικότερες περιβαλλοντικές δράσεις που συμπεριέλαβε το υπουργείο Περιβάλλοντος στο προσχέδιο δράσης για αξιοποίηση πόρων Ταμείου Ανάκαμψης, που κατατέθηκε στις Βρυξέλλες. Το υπουργείο σύμφωνα με την “Καθημερινή” προτείνει να υποστηριχθεί η νέα εθνική δομή για τις προστατευόμενες περιοχές, να χρηματοδοτηθούν σχέδια αναπλάσεων αλλά και διαχείρισης απορριμμάτων και λυμάτων που δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος, οι βασικότερες προτάσεις ήταν:

• Εκπόνηση πολεοδομικών σχεδίων. Το υπουργείο έχει ζητήσει 350 εκατ. ευρώ για την εκπόνηση των τοπικών και ειδικών χωροταξικών σχεδίων, καθώς και άλλων συμπληρωματικών (π.χ. μελέτες για ζώνες υποδοχής συντελεστή δόμησης, οριοθετήσεις οικισμών).

• Εθνικό σχέδιο αναδασώσεων. Το υπουργείο ζητεί 310 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη ενός προγράμματος δάσωσης / αναδάσωσης 500.000 στρεμμάτων. Περιλαμβάνει τη δημιουργία φυτωρίων για την ανάπτυξη 30 εκατ. δασικών φυτών, που θα φυτευθούν σε 13 ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές.

• Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ). Το υπουργείο έχει προτείνει τη διάθεση 160 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία συστήματος μόνιμης παρακολούθησης ειδών και οικοτόπων, τη δημιουργία εθνικού συστήματος φύλαξης προστατευόμενων περιοχών (συμπεριλαμβάνων υποδομές όπως drones, τζιπ, σκαφών κ.λπ.). Επίσης, για τη χρηματοδότηση δράσεων όσον αφορά την αναβάθμιση των (φυσικών και ψηφιακών) υποδομών των προστατευόμενων περιοχών, με στόχο την ενίσχυση του οικοτουρισμού και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (π.χ. ψηφιοποίηση των κέντρων πληροφόρησης, ενίσχυση προσβασιμότητας, δημιουργία εθνικού συστήματος μονοπατιών κ.λπ.) και την πιστοποίηση προϊόντων που παράγονται σε προστατευόμενες περιοχές.

• Πρόγραμμα αναπλάσεων. Το υπουργείο προτείνει να διατεθούν 360 εκατ. ευρώ στο πρόγραμμα «Διατηρώ» (για την ενίσχυση και αποκατάσταση διατηρητέων κτιρίων ή κτιρίων σε ιστορικούς/παραδοσιακούς οικισμούς), καθώς και σε παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές εμβληματικού χαρακτήρα, με ιδιαίτερη πολιτιστική ή/και ιστορική σημασία. Στο πλαίσιο των δράσεων θα συμπεριληφθούν παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές (ιδιαίτερα στις θερμικές νησίδες) και παραθαλάσσιους οικισμούς με στόχο την προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Καθώς και έργα όπως ποδηλατόδρομοι, αστικοί κήποι, κάθετοι κήποι, «έξυπνo» parking, ανακύκλωση υδάτων, αστικό φωτισμό με χρήση φωτοβολταϊκών για τη συμμετοχή της χώρας στην ευρωπαϊκή δράση «100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις μέχρι το 2030».

• Διαχείριση αποβλήτων. Το υπουργείο θα προτείνει να χρηματοδοτηθούν όσες μονάδες διαχείρισης αποβλήτων δεν προλαβαίνουν να ενταχθούν στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Ο σχεδιασμός βρίσκεται υπό διαμόρφωση σε διάλογο με την Κομισιόν, καθώς δεν έχουν οριστικοποιηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι ακριβείς προδιαγραφές των έργων που είναι επιλέξιμα.

• Διαχείριση λυμάτων. Το υπουργείο προτείνει να διατεθούν 220 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία δικτύων αποχέτευσης και βιολογικών καθαρισμών. Επιπλέον, προωθούνται δράσεις για την επέκταση βιολογικών καθαρισμών σε τουριστικές περιοχές, ή την αναβάθμιση των υποδομών που είναι σήμερα στα όρια της λειτουργίας τους (Ναύπλιο, Ρόδος κ.λπ.). Στις προτάσεις περιλαμβάνεται και η διαχείριση της λυματολάσπης σε πόλεις εκτός Αθήνας / Θεσσαλονίκης (Πάτρα, Ιωάννινα, Σέρρες, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, Αίγιο, Κέρκυρα, κ.λπ.).

• Διαχείριση υδάτων. Το υπουργείο έχει προτείνει τη χρηματοδότηση έργων 300 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών ύδρευσης και εξοικονόμησης νερού (με τη χρήση νέων τεχνολογιών), καθώς και για τη δημιουργία αφαλατώσεων.
Να σημειωθεί ότι οι προτάσεις αυτές αφορούν μόνο τον περιβαλλοντικό τομέα και όχι την ενέργεια, για την οποία επίσης το υπουργείο κατέθεσε προτάσεις.

Comments are closed