Αναρτήθηκε η Εθνική Στρατηγική Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας

Αναρτήθηκε η «Εθνική Στρατηγική για την Κωδικοποίηση και την Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας», όπως εγκρίθηκε από το Εθνικό Συμβούλιο για την Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας (ΕΣΚΑΕΝ).

Ως βασικός στόχος της Εθνικής  Στρατηγικής αναφέρεται «η άμεση, ελεύθερη και εύκολη πρόσβαση του πολίτη, της επιχείρησης και του νομικού κόσμου στο σύνολο της ελληνικής κωδικοποιημένης   νομοθεσίας”, καθώς και “ο εξορθολογισμός και η συστηματοποίηση της  νομοπαραγωγικής διαδικασίας και της διαδικασίας παραγωγής κανονιστικών πράξεων με την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων καλής νομοθέτησης και των σύγχρονων εργαλείων που προσφέρουν οι τεχνολογίες πληροφορικής”.

Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σημείωνει επίσης ότι “η εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής αποσκοπεί στην  καταπολέμηση του φαινομένου της πολυνομίας και της γραφειοκρατίας και στη μείωση διοικητικών βαρών, αφού οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα είναι σε θέση με  εύχρηστο τρόπο να γίνονται κοινωνοί έγκυρης και τεκμηριωμένης νομοθετικής ύλης”.

Οι βασικές κατευθύνσεις είναι η εξής:

1. Η δημιουργία ενιαίου πλαισίου πρόσβασης στο σύνολο της Νομοθεσίας, στο οποίο εντάσσεται η υλοποίησης της Εθνικής Πύλης για την κωδικοποίηση

2. Η διασφάλιση της αρχής της ανοιχτής διάθεσης και των ανοιχτών προτύπων για την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στο σύνολο της Νομοθεσίας.

3. Η διαρκής καλή νομοθέτηση. Η εισαγωγή πρακτικών καλής νομοθέτησης σε όλο τον κύκλο της νομοπαραγωγικής διαδικασίας.

Όπως επισημαίνεται, για την εφαρμογή της νέας Εθνικής Στρατηγικής, έχει ιδιαίτερη σημασία η στενή συνεργασία, ο συντονισμός και η συνέργεια όλων των θεσμών και δομών που διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην κωδικοποίηση και στην αναμόρφωση του Δικαίου, που είναι: η Βουλή, η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και η Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης, το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και το Εθνικό Τυπογραφείο,  τα Υπουργεία Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Δείτε ολόκληρο το κείμενο της νέας Εθνικής Στρατηγικής για την Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας ΕΔΩ.

Comments are closed