Ανατέθηκε η ΣΜΠΕ του Ειδικού Χωροταξικού για τον τουρισμό

Πηγή φωτογραφίας: pixabay.com

Βήμα για να τεθεί σε ισχύ ένα ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, καθώς διανύουμε το τρίτο έτος της σχετικής εκκρεμότητας, αποτελεί η απόφαση ανάθεσης του έργου «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον τουρισμό» σε εταιρεία που εδρεύει στην Αθήνα, μετά από δημόσια κλήρωση.

Η μελέτη έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση της μελέτης και την παροχή τεχνικών υπηρεσιών για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της δημόσιας διαβούλευσης επί αυτής, στο πλαίσιο της διαδικασίας Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης στην οποία υποβάλλονται τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28-8-2006 (Β’ 1225) «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων (…)».

Θυμίζουμε ότι η χώρα μας στερείται παντελώς, εδώ και 2,5 χρόνια περίπου, ενός ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον Τουρισμό (σε αντίθεση με άλλους τομείς όπως η βιομηχανία, οι ΑΠΕ κλπ των οποίων τα ΕΧΠ βρίσκονται εν ισχύ και επίκειται η αναθεώρησή τους) διότι το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε για διαδικαστικούς λόγους (χωρίς να μπει στην ουσία του περιεχομένου) το τελευταίο ΕΧΠ Τουρισμού που ενέκρινε η κυβέρνηση το 2014, ενώ λίγο αργότερα το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε για άλλους λόγους, ουσίας, και το Ειδικό Χωροταξικό του Τουρισμού του 2009 (που ήταν η πρώτη φορά που θεσμοθετήθηκε).

Με βάση τις σχετικές αναφορές του ΣτΕ, στο ενδιάμεσο διάστημα μέχρι την έγκριση νέου ΕΧΠ, η διοίκηση προχωρά με βάση τις προβλέψεις των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων (τα οποία όμως έχουν εκπονηθεί με παραδοχές όσα αναφέρονταν στο ΕΧΠ που ακυρώθηκε).

Αυτό φυσικά σημαίνει, ότι η χώρα μας δεν έχει σήμερα ειδικές διατάξεις για το πού, τι μεγέθους και πόσα ξενοδοχεία, μονάδες και τουριστικές δραστηριότητες επιτρέπονται ή απαγορεύονται αλλά μόνο ειδικές προβλέψεις ανά Περιφέρεια.

Γι` αυτό άλλωστε, η γρήγορη θεσμοθέτηση νέου ΕΧΠ Τουρισμού αποτελεί αίτημα που διατυπώνουν  όλοι οι οικονομικοί και θεσμικοί φορείς της αγοράς (ΣΕΤΕ, ΣΕΒ, ΤΕΕ, κλπ).

Comments are closed