Ανατροπές στην εκτός σχεδίου δόμηση από το ΣτΕ

Ανατροπές στην εκτός σχεδίου δόμηση φέρεται να φέρνει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που αναμένεται, σχετικά με τον τρόπο διοικητικής αναγνώρισης οδών σε εκτός σχεδίου περιοχές.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του δημοσιογράφου Θοδωρή Καραουλάνη στο greenagenda η απόφαση του ΣτΕ (848/2018 με τίτλο «Παράνομη αναγνώριση αγροτικής οδού σε εκτός σχεδίου περιοχή», η οποία λήφθηκε τον Απρίλιο και βρίσκεται στο στάδιο της καθαρογραφής) εξετάζει τον τρόπο αναγνώρισης αγροτικής οδού ως προϋφιστάμενης του 1923 στην Αργολίδα το 1992 από τον τότε Νομάρχη και αλλάζει τα έως τώρα δεδομένα.

Και αυτό γιατί ενώ με πολλαπλές νομοθετικές ρυθμίσεις η Πολιτεία προσπάθησε να μεταβιβάσει αρμοδιότητες στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, το Συμβούλιο της Επικρατείας κρίνει, ολοένα και αυστηρότερα, ότι η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σχεδιασμού (χωροταξικού, πολεοδομικού κλπ) σε εκλεγμένα όργανα αυτοδιοίκησης δεν είναι συνταγματικά ανεκτή.

Η αρμοδιότητα του σχεδιασμού, σύμφωνα με το σκεπτικό των δικαστών, παραμένει στον πυρήνα των αρμοδιοτήτων του κεντρικού κράτους και πρέπει να ασκείται από τα κεντρικά, επιτελικά όργανα της διοίκησης, αποκλειόμενης της αυτοδιοίκησης – με μόνη εξαίρεση, υπό όρους, την τροποποίηση (και όχι την αρχική έγκριση). Μέχρι κάποια στιγμή αναγνωρίζει το ΣτΕ ότι οι Νομάρχες ήταν αμιγώς κρατικά όργανα, και επομένως δεκτές οι πράξεις τους, αλλά αργότερα, όταν διευρύνθηκε η αυτοδιοίκηση και προχώρησε η νομοθεσία, αυτό έπαψε να συμβαίνει.

Βασικό ζήτημα που θέτει το ΣτΕ είναι ότι το οδικό δίκτυο μιας περιοχής δεν είναι αποκλειστικά τοπική υπόθεση αλλά έχει ευρύτερο ενδιαφέρον, λόγω της διασύνδεσης με το υπόλοιπο οδικό δίκτυο και τις επιπτώσεις που φέρνει γενικά στην οικονομία, την κοινωνία, το περιβάλλον κλπ η ανάπτυξη του οδικού δικτύου. Επομένως, πρεσβεύει το ΣτΕ με αλλεπάλληλες αποφάσεις του, πρέπει να ολοκληρωθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός, όπου εκεί προβλέπεται και το οδικό δίκτυο – και μάλιστα από το κεντρικό κράτος, όπως υπαγορεύει το Σύνταγμα.

Παράγοντες της αγοράς σημειώνουν ότι η αναμενόμενη απόφαση του ΣτΕ δημιουργεί νέα δεδομένα και θέτει υπό αμφισβήτηση χιλιάδες οικοδομικές άδειες σε όλη τη χώρα. Και αυτό γιατί χιλιάδες εκτός σχεδίου οικόπεδα έχουν δομηθεί (ως κατοικίες, αγροτικές εγκαταστάσεις, βιομηχανίες και βιοτεχνίες, τουριστικές εγκαταστάσεις κλπ) με την παραδοχή ότι έχουν πρόσωπο σε δημοτική οδό, δηλαδή σε οδό που έχει αναγνωριστεί από όργανο της τοπικής αυτοδιοίκησης (είτε ήταν δρόμος παλαιός αγροτικός είτε προϋφιστάμενος του 1923 είτε με άλλον τρόπο). Αν η αναγνώριση της οδού παύσει, αυτομάτως τα οικόπεδα αυτά δεν έχουν «νομικά» πρόσοψη σε δρόμο, είναι επομένως «τυφλά» και απαγορεύεται η δόμηση!

Το ζήτημα έχει παύσει να είναι νομικό και θεωρητικό και έχει ήδη θορυβήσει το ΥΠΕΝ, το οποίο συγκρότησε ήδη επιτροπή για να επεξεργαστεί λύσεις με ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα μέχρι το τέλος του έτους για να καταλήξει σε πόρισμα.

Με απόφαση της Γενικής Διευθύντριας Πολεοδομίας του ΥΠΕΝ Ντόρας Γαλάνη συγκροτείται «ομάδα εργασίας με σκοπό την επίλυση των θεμάτων που έχουν ανακύψει μετά από σχετικές Αποφάσεις του ΣτΕ που ακυρώνουν διοικητικές πράξεις αναγνώρισης οδών σε εκτός σχεδίου περιοχές».

Αντικείμενο της ομάδας εργασίας είναι «η μελέτη/διερεύνηση του νομοθετικού πλαισίου και της αντίστοιχης νομολογίας για την αναγνώριση οδών εκτός σχεδίου» και «η εισήγηση των απαραίτητων ενεργειών ή/και νομοθετικών διατάξεων σε σχέση με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για την αναγνώριση οδών σε εκτός σχεδίου περιοχές».

Το αντικείμενο της ομάδας εργασίας θα προσδιοριστεί λεπτομερέστερα μετά τη μελέτη των θεμάτων που έχουν τεθεί υπόψη των αρμοδίων Υπηρεσιών της Γενικής Δ/νσης Πολεοδομίας.

Comments are closed