Ανοίγει ο δρόμος για πρατήρια υδρογόνου στην Ελλάδα, με σχετική ΚΥΑ

Τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση πρατηρίων υδρογόνου για την κίνηση οχημάτων οδικών μεταφορών καθορίζει σχετική κοινή υπουργική απόφαση.

Με την ΚΥΑ, που υπογράφεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα, τον υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών αρμόδιο για τις Μεταφορές κ. Μιχάλη Παπαδόπουλο και τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Νικόλαο Ταγαρά, διαμορφώνεται το θεσμικό πλαίσιο για την αδειοδότηση και λειτουργία των πρατηρίων υδρογόνου, ενώ περιγράφονται οι τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν τη χωροθέτηση και τους όρους ασφαλείας που πρέπει να πληρούν οι εγκαταστάσεις.

Με την έκδοση της εν λόγω ΚΥΑ καθίσταται εφικτή η δημιουργία εγκαταστάσεων πρατηρίων υδρογόνου, γεγονός που θα επιτρέψει την κυκλοφορία οχημάτων υδρογόνου (μηδενικών εκπομπών), ενώ ανοίγει ο δρόμος για τη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα των μεταφορών, μέσω της καθαρής παραγωγής (πράσινου) υδρογόνου.

Ταυτόχρονα, η Ελλάδα ευθυγραμμίζεται με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη στον τομέα των οδικών μεταφορών, καθώς τίθενται οι βασικές προϋποθέσεις για την ελεύθερη κυκλοφορία των οχημάτων υδρογόνου σε όλο το μήκος του ευρωπαϊκού δικτύου.

Ειδικότερα, η απόφαση καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις, τις τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση και λειτουργία αμιγών ή μικτών πρατηρίων υδρογόνου σε αέρια φάση δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσεως, συμπεριλαμβανομένων των πρατηρίων που υλοποιούνται με εξοπλισμό ενιαίας μονάδας μέγιστης αποθήκευσης 2,5 τόνων, ως προς τη διάθεση υδρογόνου για χρήση στις οδικές μεταφορές.

Με την ΚΥΑ καθορίζονται:

α) Οι ελάχιστες εσωτερικές και εξωτερικές αποστάσεις ασφαλείας των χαρακτηριστικών στοιχείων των εγκαταστάσεων των αμιγών ή μικτών πρατηρίων υδρογόνου δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσεως.

β) Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ασφαλή κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και επιθεώρηση των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των αμιγών ή μικτών πρατηρίων υδρογόνου δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσεως.

γ) Οι τεχνικές προδιαγραφές των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των αμιγών ή μικτών πρατηρίων υδρογόνου δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσεως.

δ) Το σύνολο των εγκαταστάσεων ενός αμιγούς ή μικτού πρατηρίου υδρογόνου δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσεως. Επιπλέον, με την έκδοση της ΚΥΑ διασφαλίζεται η δυνατότητα χρηματοδότησης πολλών ευρωπαϊκών προγραμμάτων, που έχουν ήδη ενταχθεί στο πλαίσιο ευρύτερων ευρωπαϊκών δράσεων και στα οποία συμμετέχουν πολλοί δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, με σκοπό τη διάδοση της χρήσης του υδρογόνου.

Δείτε την ΚΥΑ ΕΔΩ

Comments are closed