Αντικειμενικές αξίες: «Ορφανές» έμειναν 1.233 περιοχές – Ανάμεσά τους και η Θεσσαλονίκη

Σε 1.233 ανέρχονται οι περιοχές σε όλη τη χώρα, οι οποίες έμειναν “ορφανές” στις εισηγήσεις με τις τιμές των ακινήτων που είχαν καταθέσει οι ιδιώτες εκτιμητές, όπως προκύπτει από τον έλεγχο που πραγματοποίησαν οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών.

Έτσι, το υπουργείο Οικονομικών υποχρεώθηκε σε συμπληρωματική πρόσκληση στους εκτιμητές, να δώσει νέα προθεσμία έως τις 30 Νοεμβρίου, προκειμένου να υποβάλλουν εκτιμήσεις για τις συγκεκριμένες περιοχές. Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Οικονομικών υπέγραψε συμπληρωματική ανάθεση σε πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών στο πεδίο των ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, της σύνταξης εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης και ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον καθορισμό της μεθοδολογίας, της τεκμηρίωσης, της μορφής των εισηγήσεων και τον χρόνο ολοκλήρωσης του έργου των πιστοποιημένων εκτιμητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Β΄ 130). Εντός δύο ημερολογιακών ημερών από την έκδοση της απόφασης, οι εκτιμητές, οι οποίοι επελέγησαν από τη δημόσια κλήρωση, εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, επιλέγουν ότι αποδέχονται την ανάθεση του έργου και συμφωνούν να παραδώσουν τις εισηγήσεις τους εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση. Με την άπρακτη παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας θεωρείται ότι οι εκτιμητές δεν αποδέχονται την ανάθεση. Το έργο των εκτιμητών ολοκληρώνεται έως τις 30/11/20 και ώρα 23:59. Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ ΕΔΩ.

Ανάμεσα στις «ορφανές» περιοχές συγκαταλέγεται και η Θεσσαλονίκη. Οι υπόλοιπες, εκτείνονται από την Αττική (Νέα Φιλαδέλφεια, Βάρη, Νέα Μάκρη, Λυκόβρυση, Παλαιό Φάληρο, Βουλιαγμένη, 2ο Δημοτικό Διαμέρισμα της Αθήνας) έως την Πελοπόννησο και δεδομένων των συνθηκών, μετά την επιβολή του νέου πανελλαδικού lockdown, πιθανότερο θεωρείται να υπάρξει εκ νέου αναβολή για τον προσδιορισμό των νέων τιμών στο σύστημα.

Οι εισηγήσεις

Οι εισηγήσεις των εκτιμητών ακινήτων διατυπώνονται για δύο ακίνητα αναφοράς:

1. «Νεόδμητο πλήρως αποπερατωμένο διαμέρισμα 1ου ορόφου, καθαρής επιφάνειας 80-100 τ.μ. ή νεόδμητη πλήρως αποπερατωμένη κατοικία με συνολική καθαρή επιφάνεια κύριων χώρων 100-120 τ.μ. ανοιγμένη στον 1ο όροφο με τα ακόλουθα επιμέρους χαρακτηριστικά:

Πρόσοψη σε ένα μόνο δρόμο ή σε κοινόχρηστο γενικά χώρο
Συμβατικός τύπος κατασκευής (οπλισμένο σκυρόδεμα με τοιχοποιία από οπτοπλινθοδομές)
Καλή ποιότητα κατασκευής
Άριστο βαθμό συντήρησης (νεόδμητο)
Δίχως αποθηκευτικό χώρο και θέση στάθμευσης
Σε οικοδομή με ανελκυστήρα και αυτόνομη θέρμανση
Δίχως ιδιαίτερη θέα
Σε συνήθη θέση της περιοχής
Δίχως λοιπά χαρακτηριστικά αναφορικά με τον εξοπλισμό

2. Οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο στην εκάστοτε ζώνη, με την επιτρεπόμενη χρήση γης, σε συνήθη θέση, πρόσοψη σε ένα μόνο δρόμο και Συντελεστή Εμπορικότητας (Σ.Ε) ίσο με μονάδα (1,0)

Comments are closed