Αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας στον Τεχνικό Κόσμο ζήτησε το ΤΕΕ/ΤΚΜ από τους συναρμόδιους Υπουργούς

Τη λήψη, από την κυβέρνηση, συγκεκριμένων μέτρων στήριξης του τεχνικού κόσμου, ζητά η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ με επιστολή του Προέδρου κ. Γιώργου Τσακούμη προς τους Υπουργούς Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα, Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Σπυρίδωνα Άδωνι Γεωργιάδη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ιωάννη Βρούτση, Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη, Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο και Υποδομών & Μεταφορών κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή.

Στην επιστολή υπογραμμίζεται πως όλες οι δραστηριότητες του τεχνικού κλάδου έχουν ουσιαστικά ανασταλεί, αφενός λόγω της ατομικής και κοινωνικής ευθύνης των συναδέλφων που «μένουν σπίτι», αφετέρου λόγω αναστολής λειτουργίας επιχειρήσεων που εμπορεύονται πρώτες ύλες απαραίτητες για κάθε είδους εργασία επισκευής, συντήρησης, ή κατασκευής.

Τονίζεται ακόμη, πως: «Δεδομένου ότι ο κλάδος των Μηχανικών και των Τεχνικών – Μελετητικών Επιχειρήσεων συγκαταλέγεται σε εκείνους που υπέστησαν τις βαρύτερες συνέπειες της μακρόχρονης οικονομικής κρίσης, είναι απολύτως αναγκαίο η Κυβέρνηση – η οποία έχει επιδείξει μέχρι στιγμής τα αναγκαία  αντανακλαστικά – να λάβει άμεσα επιπλέον μέτρα προστασίας και υποστήριξής του κλάδου, ούτως ώστε αυτός να συνεχίσει να συμβάλει με όλες του τις παραγωγικές δυνάμεις στην συνολική προσπάθεια της χώρας για την ανάκτηση σταθερών ρυθμών ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.»

Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ επισημαίνει πως είναι απολύτως αναγκαίο να ληφθούν τα παρακάτω μέτρα:

  1. Δυνατότητα αναστολής λειτουργίας των εργοταξίων, δημοσίων και ιδιωτικών έργων, εφόσον το επιθυμεί ο ανάδοχος και το επιβάλουν οι συνθήκες (έλλειψη υλικών ή/και προσωπικού), χωρίς ποινικές ρήτρες.
  2. Άμεση αποπληρωμή όλων των οφειλόμενων πιστοποιημένων λογαριασμών από το δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, για χρονικό διάστημα 6 μηνών, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα και κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4412/2016, χωρίς έλεγχο από διαχειριστικές ή άλλες ενδιάμεσες υπηρεσίες που υπολειτουργούν και χωρίς την προσκόμιση φορολογικής – ασφαλιστικής ενημερότητας.
  3. Αναστολή πληρωμής όλων των ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων για τουλάχιστον 2 μήνες (Μάρτιο – Απρίλιο) και αναβολή για 4 μήνες.
  4. Αναστολή των κληρώσεων ορισμού ελεγκτών δόμησης για τουλάχιστον 2 μήνες.
  5. Παράταση διαδικασίας διενέργειας δημοσίων διαγωνισμών που βρίσκονται σε εξέλιξη από όλα τα Υπουργεία και τους φορείς που χρησιμοποιούν το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), όχι μόνο από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών.
  6. Παράταση για 6 μήνες κάθε είδους προθεσμίας που αφορά είτε δημόσιες συμβάσεις ανεξάρτητα από το στάδιο ανάθεσης, είτε το πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ’ οίκον, είτε δηλώσεις υπαγωγής ακινήτων σε νόμους όπως α) τακτοποίηση / ρύθμιση αυθαιρέτων β) δήλωση ιδιοκτησίας Εθνικού Κτηματολογίου / Κτηματογράφησης και Δασολογίου γ) δηλώσεις τροποποίησης επιφανειών σε Δήμους.
  7. Διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων με τους δημόσιους φορείς/υπηρεσίες μέσω διαδικτύου (Γραμματεία, Τεχνικές Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Δόμησης, Πυροσβεστική και άλλες αδειοδοτούσες αρχές, Περιφέρεια, Υπουργεία κλπ).
  8. Άμεση ένταξη των ΚΑΔ που αφορούν όλους τους μηχανικούς, στα μέτρα στήριξης των κλάδων που πλήττονται από την εξάπλωση του Covid-19: Τεχνικές Εταιρίες (ΚΑΔ 4110, 4120, 4211, 4212, 4213, 4221, 4222, 4291, 4299, 4311, 4312, 4321, 4322, 4329, 4331, 4332, 4333, 4334, 4339, 4391, 4399), Επισκευής Μεταλλικών Προϊόντων Μηχανημάτων και Ειδών Εξοπλισμού (ΚΑΔ 3311, 3317, 3319), Εγκατάστασης Βιομηχανικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού (ΚΑΔ 3320), Επιχειρήσεις Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Επεξεργασίας Δεδομένων (ΚΑΔ 6201, 6202, 6203, 6209, 6311), Δραστηριότητες Κεντρικών Γραφείων (ΚΑΔ 7010), Επισκευή Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΚΑΔ 9511).

Δείτε ολόκληρη την επιστολή ΕΔΩ.

Comments are closed