Απάντηση του ΤΕΕ στη Βουλή για τα επαγγελματικά δικαιώματα

Κατατέθηκε στη Βουλή η απάντηση του ΤΕΕ, όπως ζητήθηκε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, μετά από σχετική κοινοβουλευτική ερώτηση του Βουλευτή Χίου της ΝΔ κ. Νότη Μηταράκη, με θέμα “επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων μηχανικών τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης”.

Τα ερωτήματα που τέθηκαν από τον Βουλευτή προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και για τα οποία ζητήθηκε η τοποθέτηση του ΤΕΕ, είναι τα εξής:

  1. Πώς αντιμετωπίζει το Υπουργείο Παιδείας το ζήτημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης; Επεξεργάζεται σχέδιο νόμου ή σχέδιο ΠΔ και ποιο το σχετικό χρονοδιάγραμμα; Έχει λάβει υπόψη τις υποβληθείσες προτάσεις των συλλογικών οργάνων των μηχανικών ΤΕΙ;
  2. Μέχρι και την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσδιορισμού των επαγγελματικών δικαιωμάτων, πώς θα αντιμετωπίσουν τα συναρμόδια Υπουργεία το πρόβλημα αποκλεισμού των επαγγελματιών αυτών από σειρά δραστηριοτήτων, λόγω ασαφειών στο νομοθετικό πλαίσιο, όπως έγινε πρόσφατα με την ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων και παλιότερα με το ηλεκτρονικό σύστημα τακτοποίησης αυθαιρέτων;»

Στην απάντησή του, το ΤΕΕ, επισημαίνε εξ` αρχής ότι “όπως επανειλημμένα έχει υποστηρίξει, τάσσεται υπέρ της κατοχύρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των τεχνικών της χώρας, με βάση όμως το γνωστικό αντικείμενο του καθενός” και συμπληρώνει: “Στο πλαίσιο αυτό, υπερασπίζεται τα επαγγελματικά δικαιώματα τόσο των Διπλωματούχων Μηχανικών Μελών του, όσο και τα αντίστοιχα των Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, εγγράφοντας τους τελευταίους στα Βιβλία Τεχνικών Επωνυμιών του ΤΕΕ και παρέχοντάς τους τη δυνατότητα χρήσης προσωπικών κωδικών, αφενός μεν για το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης δηλώσεων και βεβαιώσεων των Νόμων 4014/2011, 4178/2013 και 4495/2017, αφετέρου δε, για την ηλεκτρονική υποβολή των διαγραμμάτων του Ν. 4409/2016 στον ψηφιακό υποδοχέα του Ελληνικού Κτηματολογίου.”

Το ΤΕΕ αναλυτικά τις κείμενες διατάξεις και τη νομολογία του ΣτΕ σημειώνοντας πως για τη σύνταξη “τοπογραφικών διαγραμμάτων”, που αποτελούν συνήθως το υπόβαθρο για την εκπόνηση άλλων σύνθετων μελετών, όπως οι χωροταξικές, πολεοδομικές, οδοποιΐας, περιβαλλοντικές, κλπ, ή αποτελούν το υπόβαθρο για την απόδειξη τήρησης των κανόνων επιτρεπόμενης χωροθέτησης, σε σύνθετες διαδικασίες αδειοδότησης εγκαταστάσεων, είναι απαραίτητο να περιλαμβάνεται στην Ομάδα Μελέτης ο αρμόδιος Μηχανικός (κατά την προδιαληφθείσα έννοια) για τη σύνταξη του “υπόβαθρου” και την τήρηση των σχετικών με αυτό προδιαγραφών και προϋποθέσεων.”

Επιπλέον υπογραμμίζεται πως για το ΤΕΕ το τοπογραφικό διάγραμμα και πολυ περισσότερο η “μελέτη τοπογραφικής ή/και κτηματογραφικής αποτύπωσης με εξάρτηση στο κρατικό δίκτυο τριγωνομετρικών σημείων και ένταξη σε εθνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς”, όπως θα έπρεπε να αποκαλείται το “εξαρτημένο τοπογραφικό, αποτελεί μια πλήρη και αυτοτελή μελέτη, όπως η στατική, η μηχανολογική και η αρχιτεκτονική μελέτη. Είναι δε, η μόνη μελέτη η οποία “δένει” κάθε τεχνικό έργο ή δραστηριότητα με το φυσικό χώρο, το θεσμικό πλαίσιο για τις χρήσεις γης και το ιδιοκτησιακό καθεστώς και μάλιστα με μονοσήμαντο τρόπο, περιλαμβάνοντας μέτρα αξιοπιστίας και ακρίβειας για το χωρικό εντοπισμό στην ελληνική επικράτεια.

Ολόκληρη η απάντηση του ΤΕΕ, βρίσκεται αναρτημένη στο site της Ελληνικής Βουλής, ΕΔΩ.

Comments are closed