Απαντήσεις στις συχνότερες ερωτήσεις για τις 4 νέες δράσεις του ΕΣΠΑ

ESPA
Απαντήσεις στις συχνότερες ερωτήσεις που ανακύπτουν γύρω από τις τέσσερις νέες δράσεις επιχειρηματικότητας του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 έδωσε με ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Στόχος είναι η καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων σχετικά με τις τέσσερις νέες δράσεις.

Για τη δράση «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ

Για τη δράση “Νεοφυής επιχειρηματικότητα» διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ

Για τη δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ

Για τη δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» διαβάστε περισσότερα  ΕΔΩ

Comments are closed