Απογραφή πληθυσμού 2021: Οδηγός για την ηλεκτρονική διαδικασία – Στασινός:  Η απογραφή βελτιώνει τη ζωή μας 

Σε εξέλιξη βρίσκεται η απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή με σκοπό τη συγκέντρωση πρόσφατων και έγκυρων στοιχείων για τα δημογραφικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού και τις συνθήκες στέγασής του, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες στατιστικής πληροφόρησης σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Διενεργείται σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε δέκα χρόνια, με ενιαία πρότυπα και μεθόδους. Ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2021 και πρόκειται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο 2021. Στην απογραφή του 2011 ο μόνιμος πληθυσμός της Ελλάδας ήταν 10.816.286.

Ήδη στις κατοικίες ανά την επικράτεια, παραδίδεται από τους απογραφείς ενημερωτικό έντυπο με τον «Κωδικό Απογραφής» για την είσοδο στην ηλεκτρονική υπηρεσία αυτοαπογραφής του gov.gr.

Πώς γίνεται η απογραφή;

Η Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, διενεργείται λαμβάνοντας υπόψη τις πρωτόγνωρες συνθήκες εξαιτίας της πανδημίας της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 και βάσει κοινών μεθοδολογικών αρχών, κανόνων και προδιαγραφών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ενωσιακό δίκαιο (Κανονισμός ΕΚ 763/2008) καθώς και στο Νόμο 4772/2021 (Α’ 17). Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία που συλλέγονται μέσω των Γενικών Απογραφών είναι εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται μόνο για την παραγωγή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων από την ΕΛΣΤΑΤ ενώ δεν θα ζητηθούν κανενός είδους ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα από τους απογραφόμενους.

Γιατί πρέπει να απογραφώ;

Η συμμετοχή των κατοίκων της Χώρας στην Απογραφή όπως αναφέρει η Αρχή είναι υποχρεωτική για την κατάρτιση έγκυρων και αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων για την Ελλάδα. Τα στατιστικά δεδομένα της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών, σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας ή στο σύνολο της Χώρας, είναι κρίσιμα για τη χάραξη πολιτικών και τη λήψη αποφάσεων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο αναφορικά με τις συνθήκες διαβίωσης των πολιτών (ενδεικτικά αναφέρονται ο  τομέας της υγείας, π.χ. λειτουργία νέων δομών υγείας, ο τομέας της εκπαίδευσης, π.χ.  αριθμός σχολείων, ο τομέας των μεταφορών, π.χ. σχεδιασμός συγκοινωνιακού έργου κ.λπ.).

Είναι τα δεδομένα μου ασφαλή;

Τα στοιχεία των Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών καταχωρίζονται σε ειδική ασφαλή βάση δεδομένων. Για την πρόσβαση στις πληροφορίες της βάσης λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα από την εθνική και Ενωσιακή νομοθεσία απαραίτητα και αναγκαία, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας, προκειμένου να τηρείται το απόρρητο των αρχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3832/2010. Τα αρχεία της  βάσης είναι απροσπέλαστα από οποιαδήποτε άλλη βάση δεδομένων ώστε να προστατεύονται από κάθε μη νόμιμη ή χωρίς εξουσιοδότηση επεξεργασία. Στη βάση δεδομένων έχουν πρόσβαση μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα, περιλαμβανομένων των διαχειριστών αυτών, που ορίζονται με απόφαση του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ.

Τα έντυπα ερωτηματολόγια που θα συμπληρωθούν με στοιχεία των απογραφόμενων φυλάσσονται ασφαλώς σε χώρους φύλαξης έντυπου υλικού της ΕΛΣΤΑΤ, στην Κεντρική Υπηρεσία και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Στατιστικής, και διατηρούνται εκεί για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. Μετά την παρέλευση αυτού του διαστήματος, το έντυπο υλικό καταστρέφεται με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Γιατί να αυτοαπογραφώ; Αν δεν αυτοαπογραφώ, θα έρθει κάποιος απογραφέας να με επισκεφθεί;

Με την αυτοαπογραφή δίνεται η δυνατότητα σε κάθε κάτοικο της Χώρας να απογράψει την κατοικία του και τα μέλη του νοικοκυριού του ηλεκτρονικά, μέσω ειδικά σχεδιασμένης ηλεκτρονικής (web) εφαρμογής, αποφεύγοντας την προσωπική επαφή με τον Απογραφέα της περιοχής του. Στην περίπτωση που αυτό δεν καταστεί δυνατόν, ο Απογραφέας θα επισκεφθεί την κατοικία του να τον απογράψει με τη γνώριμη διαδικασία με έντυπο ερωτηματολόγιο.

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για την απογραφή ΕΔΩ

Γ. Στασινός: Η απογραφή προωθεί έμπρακτα την επιστήμη και την καινοτομία

Με αφορμή τη συνεχιζόμενη δημόσια συζήτηση για την εν εξελίξει γενική απογραφή κτιρίων και πληθυσμού της ΕΛΣΤΑΤ, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ κ. Γιώργος Στασινός σε δηλώσεις του σημείωσε ότι «Η γενική απογραφή κτιρίων και πληθυσμού που διενεργεί η ΕΛΣΤΑΤ κάθε δεκαετία είναι πολύ σημαντική. Συμβάλει να καθοριστούν εκατοντάδες δείκτες και να ληφθούν αποφάσεις σε κάθε επίπεδο, από την τοπική αυτοδιοίκηση και την Ελληνική Πολιτεία μέχρι την ΕΕ και όλους τους διεθνείς οργανισμούς. Από τα μεγάλα και δύσκολα ζητήματα μέχρι τα μικρά και καθημερινά θέματα».

Εξήγησε ότι η απογραφή προωθεί έμπρακτα την επιστήμη, την τεχνολογία, την καινοτομία γιατί με βάση αυτές τις στατιστικές δουλεύουν όλοι οι επιστήμονες. «Βελτιώνει τη ζωή μας, γιατί μόνο με διαθέσιμα τα στοιχεία αυτά μπορούν να σχεδιαστούν με γνώση οι πόλεις μας και οι περιοχές μας, να αποκτήσουν μεγαλύτερη αξία τα ακίνητα μας, να αυξηθούν τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών και ενέργειας, να γίνουν παρεμβάσεις στο πράσινο των πόλεων και στο φυσικό περιβάλλον που θα καλυτερέψουν το μέλλον μας.Συμβάλλει στο να αυξηθεί, εν τέλει, ο πλούτος της χώρας και των πολιτών, γιατί πάνω σε αυτά σχεδιάζονται νέα προϊόντα και υπηρεσίες, λαμβάνονται επενδυτικές αποφάσεις, ιδρύονται νέες επιχειρήσεις και δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας».

Ο ίδιος μάλιστα υπενθύμισε ότι ήδη το ΤΕΕ τροφοδοτεί την ΕΛΣΤΑΤ με τα στοιχεία που χρειάζεται για τις νέες οικοδομές της χώρας. «Αλλά η Πολιτεία δεν έχει ακόμη καταγεγραμμένα ηλεκτρονικά όλα όσα στοιχεία χρειάζεται για τις – πολλές – στατιστικές της αναλύσεις. Με την πρόοδο της τεχνολογίας, με τα νέα πληροφοριακά συστήματα της Πολιτείας που ολοένα και βελτιώνονται, όπως η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου που σύντομα γενικεύεται για όλα τα ακίνητα, σύντομα οι απογραφές κτιρίων θα γίνουν πιο συνεκτικές και θα διενεργούνται πιο εύκολα. Αλλά δεν είμαστε ακόμη ως χώρα σε αυτό το σημείο. Και είναι απαραίτητο να μετρηθούμε τώρα και να μετρηθούμε σωστά, με βάση τις αρχές της επιστήμης. Θυμίζω ότι δεν πάει πολύς καιρός από την εποχή που τα «greek statistics» είχαν γίνει αρνητικό ευφυολόγημα… Ας μην ξαναζήσουμε τέτοιες στιγμές. Για όλους αυτούς τους λόγους πρέπει όλοι να συμμετέχουμε και στη φετινή απογραφή που γίνεται με νέο, εξ αποστάσεως τρόπο, λόγω της πανδημίας. Καλώ κάθε επιμελητήριο και κάθε επιστημονικό συλλογικό φορέα και την κοινωνία των πολιτών να προωθήσουν και αυτοί τη συμμετοχή στην απογραφή. Καλώ κάθε μηχανικό και τον τεχνικό κόσμο ολόκληρο όχι μόνο να συμμετέχουμε αλλά να γίνουμε πρεσβευτές της απογραφής, αναλύοντας με απλό τρόπο και τεκμηρίωση στους συμπολίτες μας τα πλεονεκτήματα αυτής της στατιστικής. Στο χέρι όλων μας είναι να κάνουμε την επιστήμη κοινό κτήμα όλων. Και εν τέλει να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη», σημείωσε.

 

 

Comments are closed