Απολογισμός 2021 – Αναζητώντας μια νέα “κανονικότητα”

Εφαλτήριο έτος για μια νέα περίοδο “κανονικότητας” υψηλών προσδοκιών, μπορεί να χαρακτηριστεί το 2021 για τη Θεσσαλονίκη, τη Κεντρική Μακεδονία, αλλά και για τον τεχνικό κόσμο.

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ, μέσα από τις προτάσεις και την ενεργό συμβολή του σε όλα τα μεγάλα εγχειρήματα της Θεσσαλονίκης (Παραλιακό Μέτωπο, Ανάπλαση ΔΕΘ, Μετρό, κλπ), και σε μεταρρυθμιστικές πολιτικές που βρίσκονται σε εξέλιξη, μπορεί να συμπεριλάβει το έτος που πέρασε, στις χρονιές που ως έναν βαθμό, πιστοποιούν τη σημασία του θεσμικού του ρόλου, ως συμβουλευτικού οργάνου στο πλευρό της Πολιτείας και της Αυτοδιοίκησης, αλλά και ως φορέα που συμβάλει στην θωράκιση και στη διασφάλιση της προοπτικής του επαγγέλματος του Μηχανικού σε όλες του τις εκφάνσεις.

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ , αξιοποιώντας τις τηλεπικοινωνίες και την τηλεργασία διατήρησε ενεργές όλες τις παροχές του και τις υπηρεσίες του προς τα μέλη του, τις πληροφορίες για Επαγγελματικά θέματα, για ΝΟΚ, για το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, για τα αυθαίρετα, για τα  φορολογικά, τις νομικές πληροφορίες (ΕΔΩ) , λαμβάνοντας κάθε μέριμνα προστασίας από τον κορωνοϊό, ενώ δημιούργησε ειδικό ηλεκτρονικό δίαυλο ενημέρωσης των μηχανικών για πηγές χρηματοδοτήσεων (ΕΔΩ).

Και βέβαια ήταν παρόν σε κάθε ζήτημα, σε κάθε διαβούλευση, σε κάθε θεσμική αλλαγή, αναζητώντας μια νέα “κανονικότητα” ποιοτικά αναβαθμισμένη και ασφαλώς αποδοτικότερη, από εκείνη που προϋπήρχε της πανδημικής κρίσης.

Μεταξύ των κορυφαίων δράσεων ήταν φυσικά η σύνταξη και υποβολή υπομνήματος στον Πρωθυπουργό με τις προτάσεις και τις επισημάνσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ για όλα τα ζητήματα που αφορούν τον κλάδο, το θεσμικό πλαίσιο, τις αναπτυξιακές προοπτικές και τις υποδομές της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΔΩ). Όπως κάθε χρόνο, αυτό κατατέθηκε στον Πρωθυπουργό της χώρας στο πλαίσιο των επαφών του επ` ευκαιρία των εγκαινίων της ΔΕΘ στην επανεκκίνηση της οποίας το ΤΕΕ/ΤΚΜ ήταν παρόν σε κοινό περίπτερο με το ΤΕΕ και το ΤΜΕΔΕ (ΕΔΩ).

Στη διάρκεια του 2021 και πλαίσιο των θεσμικών καθηκόντων του το ΤΕΕ/ΤΚΜ:

α) Συνέχισε να αποτελεί θετικό παράγοντα στη διαμόρφωση των στόχων της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας για την επόμενη δεκαετία.

 • Παρουσιάζοντας συγκεκριμένες προτάσεις προς το ΥΠΕΝ για τον Χωρικό Σχεδιασμό της Θεσσαλονίκης (ΕΔΩ) και αναλυτικό υπόμνημα με προτάσεις σχετικές με την προστασία του περιβάλλοντος στην Κεντρική Μακεδονία (ΕΔΩ)
 • Με εξειδικευμένες θέσεις για την αναπτυξιακή νομοθεσία και τις επενδύσεις στην Κεντρική Μακεδονία (ΕΔΩ)
 • Εξειδικεύοντας τις προτάσεις του για την αντιμετώπιση σημαντικών ζητημάτων σχετιζόμενων με τις υποδομές στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε υπόμνημα που κατατέθηκε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, (ΕΔΩ).
 • Συγκροτώντας Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο την «περιβαλλοντική αποκατάσταση της λίμνης Κορώνειας» (ΕΔΩ)
 • Λαμβάνοντας σαφή θέση υπέρ της ανάγκης ολοκλήρωσης του Μετρό, σε σύμπνοια με άλλους φορείς και αρχές της Θεσσαλονίκης, στο ζήτημα των συνεχών προσφυγών για το σταθμό Βενιζέλου (ΕΔΩ)
 • Στηρίζοντας την ενίσχυση της “Εγνατία Οδός ΑΕ” (EΔΩ)

β) Συνέβαλε δημιουργικά στην διαμόρφωση των θεσμικών αλλαγών που δημιουργούν το νέο πλαίσιο δραστηριοποίησης του κλάδου, αλλά και το πλαίσιο επίτευξης θετικών ρυθμών ανάπτυξης τόσο για την Κεντρική Μακεδονία όσο και συνολικά για τη χώρα:

 • Με την πρότασή του για δημιουργία Εθνικού Αποθετηρίου Μελετών (ΕΔΩ)
 • Με την υποβολή αναλυτικών προτάσεων στο Υπουργείο Ανάπτυξης για θέματα καινοτομίας, ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας (ΕΔΩ) και την υποβολή θέσεων στην ανοικτή διαβούλευση της ΓΓΕΤ επί της εξειδίκευσης των βασικών τομέων προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΔΩ)
 • Με υπόμνημα θέσεων και προτάσεων που εστάλη στον Υπουργό Οικονομίας κ. Χρήστο Σταϊκούρα, στο πλαίσιο της διαβούλευσης επί του Σχεδίου Νόμου “Κίνητρα Ανάπτυξης Επιχειρήσεων” (ΕΔΩ)
 • Με σειρά παρατηρήσεων και προτάσεων για τη βελτίωση του Σχεδίου Υπουργικής Απόφασης που  τέθηκε σε διαβούλευση στις 28/6/2021 και αφορούσε στις τεχνικές προδιαγραφές μελετών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΔΩ)
 • Μέσω τηλεδιάσκεψης με τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Άδωνι Γεωργιάδη για τον Αναπτυξιακό Νόμο και το νέο ΕΣΠΑ (ΕΔΩ)
 • Με αναλυτικό υπόμνημα θέσεων για ζητήματα χωροταξίας προς το ΥΠΕΝ (ΕΔΩ)
 • Με υπόμνημα που περιλαμβάνει εξειδικευμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών και το οποίο κατατέθηκε στον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Χρήστο Στυλιανίδη (ΕΔΩ)
 • Με Υπόμνημα Προτάσεων για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο επαγγελματικός κλάδος των διπλωματούχων μηχανικών το οποίο εστάλη στο κεντρικό ΤΕΕ και στο οποίο εξειδικεύονται οι θέσεις που περιλαμβάνονται και στο υπόμνημα που υποβλήθηκε στον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ (ΕΔΩ).
 • Με σειρά βελτιωτικών προτάσεων και παρατηρήσεων επί του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις, ΕΔΩ και επισημάνσεις για τον κίνδυνο υποβάθμισης των προστατευόμενων περιοχών λόγω των προβλέψεων του άρθρου 218 (ΕΔΩ)
 • Αναδεικνύοντας τα σημαντικά προβλήματα που διαταράσσουν την ομαλή λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και του Πληροφοριακού Σύστηματος Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΣΚΕ) με έγγραφο προς το ΥΠΑΝ (ΕΔΩ)
 • Με την εκτεταμένη ανάλυση και αξιολόγηση του Ν.4685/2020 για θέματα περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, στην οποία προχώρησε Ομάδα Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ, ΕΔΩ
 • Με έγκαιρες προτάσεις για το μέλλον του “Εξοικονομώ”, μετά το πέρας των πρώτων κύκλων του προγράμματος (ΕΔΩ) και τη συμπλήρωσή του στη συνέχεια ενόψει του νέου κύκλου που ξεκίνησε πρόσφατα (ΕΔΩ), καθώς και με προτάσεις για τη βελτίωση του “Εξοικονομώ-Αυτονομώ” που κατέθεσε το ΤΕΕ/ΤΚΜ μετά από εισήγηση Ομάδας Εργασίας που συγκρότησε, ώστε αυτές να ενταχθούν σε ένα τελικό ενιαίο γνωμοδοτικό κείμενο των Περιφερειακών Τμημάτων προς το κεντρικό ΤΕΕ (ΕΔΩ)
 • Με προτάσεις κι επισημάνσεις για τους Angels Investors και την αξιολόγηση ερευνητικών κέντρων (ΕΔΩ)
 • Με τη συνέχεια στην τακτική συνεργασία του με με τον Γ.Γ. Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ε.Μπακογιάννη για θέματα Χωροταξικού Σχεδιασμού στην Κεντρική Μακεδονία (ΕΔΩ)
 • Με προτάσεις που κατέθεσε κατά τη διαβούλευση επί του Νομοσχεδίου για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων (ΕΔΩ)
 • Με την επισήμανση της ανάγκης έγκαιρης αντιμετώπισης των προβλημάτων που εντοπίστηκαν  στο Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων (Sorefsis.gr) πριν την έναρξη του νέου ΕΣΠΑ (ΕΔΩ)
 • Με την υποστήριξή του στην πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που αφορά στη διεξαγωγή των πρώτων Εθνικών Βραβείων Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας “Elevate Greece” (ΕΔΩ)

γ) Παρά την αδυναμία χρήσης του Αμφιθεάτρου λόγω των περιορισμών της πανδημίας, αξιοποιώντας το διαδίκτυο, έδωσε αποτελεσματικές απαντήσεις στην ανάγκη των συναδέλφων για ενημέρωση και επιμόρφωση

Με την επανάληψη του Σεμιναρίου με θέμα: «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας σύμφωνα με τον Ν.4685/2020 – Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων και Δραστηριοτήτων» (ΕΔΩ),

Μέσα από συνάντηση της ΜΕ Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΤΕΕ/ΤΚΜ με τον Δρ. Ηλία Μεσσίνα με θέμα: «Διαδικασίες και δομές δημόσιου διαλόγου στον Αστικό Σχεδιασμό και Δημόσια Έργα – το Παράδειγμα των Ιεροσολύμων» (ΕΔΩ)

Με ενημερωτική εκδήλωση-σεμινάριο για τις δημόσιες συμβάσεις (ΕΔΩ).

Με τις προτάσεις του προκειμένου να αντιμετωπιστεί το μείζον πρόβλημα που έχει ανακύψει με την αναθεώρηση των τιμών των υπό εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων τεχνικών έργων, όπως αυτές προκύπτουν από την τροποποίηση διατάξεων του Ν4412/16 (ΕΔΩ)

Με διαδικτυακό σεμινάριο που είχε ως θέμα τη «Διαχείριση ΑΕΚΚ (Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων)» (ΕΔΩ) και ειδική διαδικτυακή εκδήλωση για την διαχείριση ΑΕΚΚ στη Χαλκιδική (ΕΔΩ)

Με ενημερωτικό Διαδικτυακό σεμινάριο (Webinar) που είχε ως θέμα «Φορολογία Μηχανικών – Δήλωση φόρου εισοδήματος –myDATA» (ΕΔΩ)

Με τηλεδιάσκεψη που οργάνωσε με τη συμμετοχή του ΤΑΙΠΕΔ και των μελετητών της ΣΜΠΕ για τη Μαρίνα της Καλαμαριάς (ΕΔΩ)

Με διαδικτυακό ενημερωτικό σεμινάριο για τον ρόλο του ελεγκτή δόμησης κατά τη διαδικασία ελέγχου οικοδομικής άδειας (ΕΔΩ)

 Με ειδική εκδήλωση για ευκαιρίες απευθείας χρηματοδοτήσεων από μηχανισμούς εκτός ΕΣΠΑ που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, (ΕΔΩ)

Με ειδική ενημερωτική εκδήλωση που είχε ως αντικείμενο τις δράσεις, το συντονισμό υπηρεσιών, τις εθελοντικές δράσεις και το θεσμικό πλαίσιο για την Πολιτική Προστασία ειδικά στην Κεντρική Μακεδονία (ΕΔΩ)

Με “σεμινάριο σύγχρονης τηλεκατάρτισης σε θέματα Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας”, για νέους μηχανικούς, που οργανώθηκε  με την υποστήριξη του ΟΚ!Thes (ΕΔΩ).

δ) Είναι παρόν στο πλευρό των συναδέλφων που λειτουργούν επιχειρηματικά, αλλά και στο πλευρό των συνταξιούχων και των ανέργων.

Με την καταγραφή των απόψεων των ιδίων των μηχανικών όπως έγινε με δύο ακόμα έρευνες του ΤΕΕ/ΤΚΜ που απευθύνθηκαν σε μέλη του Τμήματος, έχοντας ως αντικείμενο θέματα που αφορούν, αφενός επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς το πρώτο και αφετέρου μισθωτούς σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα συναδέλφους ΕΔΩ

Με την υποβολή πρότασης στην ηγεσία του του Υπουργείου Ανάπτυξης για προκήρυξη συγχρηματοδοτούμενης δράσης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, για την επιχορήγηση των μηχανικών, με στόχο την ψηφιακή αναβάθμιση των γραφείων τους (ΕΔΩ)

Μέσα από σχετική συνεργασία με το ΑΠΘ και τον Πολυτεχνική Σχολή (ΕΔΩ)

Με παρεμβάσεις για να σταματήσουν επιτέλους οι καθυστερήσεις στις συντάξεις των μηχανικών (ΕΔΩ)

Με τα προγράμματα που υλοποιεί για άνεργους και νέους μηχανικούς: Αφού μέσα στο 2020 ολοκληρώθηκε το ένα πρόγραμμα για την ανάσχεση του brain – drain που αφορούσε 100 άνεργους μηχανικούς και περιελάμβανε κατάρτιση, συμβουλευτική και πιστοποίηση (ΕΔΩ), σε εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα 7 διαφορετικών θεματικών ενότητες για 260 άνεργους επιστήμονες Πολυτεχνικών και Τεχνολογικών Σχολών και Πληροφορικής σε συνεργασία με τον ΣΕΠΒΕ (ΕΔΩ) και επιπλέον, ξεκινά διασυνοριακό πρόγραμμα στο πλαίσιο του interreg Ελλάδας – Βουλγαρίας, με στόχο την υποστήριξη των επιχειρηματικών ιδεών νέων Μηχανικών ώστε να εξελιχθούν σε επιχειρήσεις, στον τομέα της Κυκλικής Οικονομίας.

ε) Εργάστηκε για τη σύσφιξη και εξέλιξη των σχέσεων συνεργασίας με τους φορείς και τις αρχές της Κεντρικής Μακεδονίας

Η επιμονή του ΤΕΕ/ΤΚΜ στην εξωστρέφεια και η διαχρονική πεποίθησή μας ότι η συνεργασία είναι βασικό συστατικό της συλλογικής προόδου, ήταν η βάση των επαφών μας με την ηγεσία του ΥΜΑΘ (ΕΔΩ), με τη HELEXPO-ΔΕΘ (ΕΔΩ), με τον ΣΒΕ (ΕΔΩ), με τον ΣΕΒΕ, με τον οποίο υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας (ΕΔΩ), με τον ΟΣΕΘ (EΔΩ), με τον ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας με τον οποίο συναποφασίστηκε η υπογραφή μνημονιου συνεργασίας (ΕΔΩ) και (ΕΔΩ), με το ΕΚΕΤΑ (ΕΔΩ), με το ΟΚ!Thess, μια πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης που άρχισε να λειτουργεί πειραματικά τον Οκτώβριο του 2015 και κανονικά τον Ιανουάριο του 2016 για τη στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικής δραστηριότητας (ΕΔΩ), με το ΕΛΙΝΕΚΑ (ΕΔΩ)

Αξίζει επίσης να σημειώσουμε ότι το 2021 είναι για το ΤΕΕ/ΤΚΜ και έτος προετοιμασίας για τη διοργάνωση Πανελληνίου Συνεδρίου Αρχιτεκτονικής με θέμα “Τα Κάστρα της Βιομηχανίας – Αποκατάσταση, Επανένταξη, Αξιοποίηση”, που θα διεξαχθεί τον Μάιο του 2022 (ΕΔΩ)

Comments are closed