Αποχή διαρκείας στις ΥΔΟΜ

Την αναβάθμιση των πολεοδομικών υπηρεσιών διεκδικούν οι Ομοσπονδίες (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. και Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.) που οργανώνουν την αποχή που ξεκίνησε στις 23 Ιανουαρίου στις ΥΔΟΜ και οι οποίες θα διαρκέσουν ως τις 13 Φεβρουαρίου.

Στα αιτήματά της κινητοποίησης διαρκείας, περιλαμβάνονται τα εξής:

• Επαρκή στελέχωση των Υ.ΔΟΜ. με Μηχανικούς Π.Ε. και Τ.Ε. όλων των απαιτούμενων ειδικοτήτων καθώς και με το αναγκαίο προσωπικό όλων των εμπλεκομένων κλάδων.
• Αυξήσεις στις αποδοχές του προσωπικού, σύμφωνα με τις διεκδικήσεις μας.
• Αποσαφήνιση της κατάστασης των Υ.ΔΟΜ. με Νομοθετική πρόβλεψη για άμεση τροποποίηση των Ο.Ε.Υ. των Δήμων όπου λειτουργούν Υ.ΔΟΜ. ώστε η Οργανική μονάδα (Υ.ΔΟΜ.) να λειτουργεί με βάσει τις ισχύουσες απαιτήσεις (ελάχιστη στελέχωση, κ.α.).
• Άμεσα νέες και επαρκείς σε αριθμό προσλήψεις Μηχανικών Π.Ε. και Τ.Ε. μέσω του ΑΣ.Ε.Π,. όλων των
ειδικοτήτων καθώς και του λοιπού αναγκαίου προσωπικού όλων των εμπλεκομένων κλάδων, με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας και κατά αποκλειστικότητα στις Υ.ΔΟΜ., με την ρητή απαγόρευση ότι οι Δήμαρχοι δεν θα μπορούν να τους μετακινούν στις Τεχνικές ή άλλες υπηρεσίες των Δήμων.
• Εξοπλισμό των Υπηρεσιών Δόμησης με σύγχρονα μέσα και εργαλεία για την αποτελεσματική δουλειά
τους. Υπολογιστές, εκτυπωτές, σαρωτές, οθόνες, συνδέσεις στο διαδίκτυο, το απαραίτητο λογισμικό και ότι άλλο απαιτείται.
• Κατάργηση του νομικού πλαισίου που επιτρέπει τις προσωρινές και νομικά επισφαλείς ή αμφισβητούμενες λύσεις ανάθεσης καθηκόντων Δημόσιας Αρχής σε Συμβασιούχους Έργου, ή στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. ή στους «Αναπτυξιακούς Οργανισμούς» με τις οποίες θα δημιουργηθούν τεράστια θέματα νομιμότητας με τις εκδοθείσες Διοικητικές Πράξεις (οικοδομική άδεια, έκθεση επικινδύνου, έκθεση αυτοψίας αυθαίρετης κατασκευής, κ.λπ.).
• Επανεξέταση των επιπέδων της λειτουργίας των Υ.ΔΟΜ. από τους Δήμους σε συνάρτηση με τη λειτουργία των Παρατηρητηρίων Δόμησης.
• Κωδικοποίηση και απλοποίηση της Πολεοδομικής Νομοθεσίας, προσβάσιμης σε όλους.
• Νομική υποστήριξη σε κάθε Υ.ΔΟΜ. από εξειδικευμένους Νομικούς καθώς και Νομική Κάλυψη των
υπαλλήλων για τις υπηρεσιακές διώξεις που υφίστανται.
• Απαλλαγή από τις αποκλειστικές προθεσμίες ολίγων ημερών, που προβλέπει κατά περίπτωση ο νέος
Πολεοδομικός Νόμος 4759/2020, οι οποίες είναι ανεφάρμοστες και ανεδαφικές, μέχρι να συγκροτηθούν και να στελεχωθούν οι υπηρεσίες.
• Υποχρεωτική προέγκριση άδειας για όλες τις κατηγορίες (1, 2 και 3).
• Κάλυψη εξόδων μετακίνησης εντός και εκτός έδρας.
• Τήρηση της ισχύουσας Νομοθεσίας για διαπίστωση από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση της επάρκειας της ελάχιστης στελέχωσης με την έκδοση των απαιτούμενων αποφάσεων.

Comments are closed