Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης για αναστολή οικοδομικών αδειών

Τη μερική αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών στα όρια της πόλης, αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης, σε όσες περιπτώσεις γίνεται χρήση των άρθρων 10 παρ. 1, 15 παρ. 8 και 19 παρ. 2 περ. α’ του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού και ιδιαίτερα στην σωρευτική χρήση αυτών, που επιτρέπουν τη χορήγηση ευεργετημάτων ύψους (bonus) για κτίρια τα οποία πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια που ορίζει ο ΝΟΚ.

Ακόμη το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης αποφάσισε τα στελέχη της υπηρεσίας δόμησης να μην προβαίνουν σε έκδοση προεγκρίσεων δόμησης

α) του άρθρ. 10 παρ. 1, για τις περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από το ΓΠΣ και το ν. 5106/2024,

β) με ύψη ανώτερα από τα οριζόμενα στο άρθρ. 15 παρ. 1 του Ν.Ο.Κ.,δηλαδή για τις περιπτώσεις όπου γίνεται χρήση του άρθρ. 15 παρ. 8 του ΝΟΚ για την προσαύξηση του επιτρεπόμενου ύψους των κτιρίων είτε κατά ένα μέτρο (1,00μ.) είτε κατά δύο μέτρα (2,00μ.),

γ) όπου γίνεται χρήση του άρθρ. 19 παρ. 2 περ. α’ του Ν.Ο.Κ. για χώρους κύριας χρήσης αποκλειστικής ή κοινόχρηστης, μέγιστης επιφάνειας τριάντα πέντε τετραγωνικών μέτρων (35,00τ.μ.) και μέγιστου ύψους τριών μέτρων και σαράντα εκατοστών (3,40μ.) πάνω από το μέγιστο ύψος του κτιρίου, καθώς το συγκεκριμένο μέτρο είναι αναλογικό, πρόσφορο και αναγκαίο για την προστασία του περιβάλλοντος και την αποφυγή τετελεσμένων (Ολ ΣτΕ 705/2020).

Αναλυτικά η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης ΕΔΩ

Με τροπολογία του το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επανακαθορίζει τα κίνητρα του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ). Σύμφωνα με τις διατάξεις μπαίνει κλιμακωτός περιορισμός στην αύξηση του ύψους των κτιρίων όπου για συντελεστή 0,8 το επιπλέον ύψος δεν θα μπορεί να ξεπερνά τα 2 μέτρα. Επίσης για συντελεστή από 0,8 έως 1,6 το επιπλέον ύψος δεν θα υπερβαίνει τα 2,5 μέτρα και για τις περιοχές με συντελεστή δόμησης μεγαλύτερο από 1,6 το επιτρεπόμενο ύψος θα είναι επιπλέον 3 μέτρα. Όσον αφορά στις άδειες που έχουν εκδοθεί πριν από την 1η Μαΐου 2024 αυτές υλοποιούνται με τη χρήση των κινήτρων του ΝΟΚ όπως εκδόθηκαν και αναθεωρούνται δυνάμει των ισχυουσών κατά την έκδοσή τους διατάξεων. Να σημειωθεί ότι η σχετική ρύθμιση είναι σε ισχύ από την 1 Μαΐου μέχρι και τα τέλη του 2025.

Τα «μπόνους» του ΝΟΚ προκάλεσαν την αντίδραση Δημάρχων, ενώ κάποιοι Δήμοι σταμάτησαν να εκδίδουν οικοδομικές άδειες για κτίρια που χρησιμοποιούν κάποιο από τα κίνητρα του νέου ΝΟΚ για αύξηση του ύψους τους, με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι το Ε’ Τμήμα του ΣτΕ έχει κρίνει αντισυνταγματικό το “μπόνους” σε επιπλέον τετραγωνικά και ύψος του ΝΟΚ, ενώ το θέμα έχει παραπεμφθεί στην Ολομέλεια του ΣτΕ προς οριστική κρίση.

Comments are closed