Απόφαση-σταθμός του ΣτΕ για τον Κορινό Πιερίας

Τέλος στα σχέδια τσιμεντοποίησης του υγρότοπου στον Κορινό Πιερίας έβαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ). Η απόφαση είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί όχι μόνο ακυρώνει την καταστροφή ενός σημαντικού βιοτόπου (ίσως το τελευταίο παρθένο κομμάτι της παράκτιας ζώνης της Πιερίας), αλλά και γιατί υποδεικνύει στο υπουργείο Περιβάλλοντος ότι η περιοχή θα έπρεπε να είχε συμπεριληφθεί στα όρια του Εθνικού Πάρκου και όχι να αντιμετωπίζεται με πολεοδομικά εργαλεία.

“Tο Συμβούλιο της Επικρατείας με την απόφαση 1936/2019 του E’ τμήματος έκανε δεκτή την αίτηση ακύρωσης της Υπουργικής Απόφασης που έδινε το πράσινο φως για την πολεοδόμηση του παραθεριστικού οικισμού «Ολυμπιάδα» 6.500 κατοίκων στον υγρότοπο του Κορινού Πιερίας”, επισημαίνει σε ανακοίνωση της η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, προσθέτοντας πως η συγκεκριμένη περιοχή γειτνιάζει με το Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα και μέρος της έχει ενταχθεί στο Δίκτυο #NATURA2000 ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας για την Ορνιθοπανίδα.

Όπως τονίζει ο περιβαλλοντικός φορέας, η εν λόγω Υ.Α. συρρίκνωνε τα όρια του Καταφυγίου Άγριας Ζωής προκειμένου να είναι εφικτή η οικοδόμηση του οικισμού και δρομολογούσε την οριστική «τακτοποίηση» μιας μεθόδευσης χρονολογούμενης από τη δεκαετία του ’90. «Όλα αυτά συμβαίνουν σε έναν μοναδικό υγρότοπο, μέρος του οποίου είναι περιοχή του Δικτύου Natura 2000, και που φιλοξενεί σημαντικό πλούτο ειδών ορνιθοπανίδας».

Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία χαρακτηρίζει την απόφαση του ΣτΕ πολύ σημαντική καθώς αναφέρει ότι «η Διοίκηση δεν μπορούσε να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της πολεοδόμησης της περιοχής β’ κατοικίας και στην υλοποίησή της με την έκδοση της προσβαλλόμενης ΑΕΠΟ, αλλά όφειλε να αναμείνει να ολοκληρωθεί προηγουμένως, με την επίκληση αποκλειστικώς επιστημονικών κριτηρίων και όχι οικιστικών, η οριοθέτηση των προστατευόμενων περιοχών του πάρκου και του υγροτόπου των Αλυκών Κίτρους, η οποία οριοθέτηση παραμένει, άλλωστε, μέχρι σήμερα εκκρεμής».

Η αίτηση ακύρωσης υποβλήθηκε το 2015 στο ΣτΕ από τις Περιβαλλοντικές Οργανώσεις Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, WWF Greece, Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, Καλλιστώ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Δράση για την Άγρια Ζωή/ Action for wildlife και Φίλοι Του Περιβάλλοντος – Πιερία 2008.

Comments are closed