Αρχίζει η λειτουργία του ευρωπαϊκού πανεπιστημίου “Epicur” με συμμετοχή του ΑΠΘ

Συνολικά 307.000 φοιτητές και φοιτήτριες και 40.000 μέλη προσωπικού οκτώ κορυφαίων ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων αφορά η σύμπραξη EPICUR (European Partnership for an Innovative Campus Unifying Regions Alliance), στην οποία συμμετέχει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Η συμμαχία με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου ξεκινά πλέον να υλοποιεί τους στόχους που έθεσε και για τους οποίους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την επέλεξε ως ένα από τα πρώτα καινοτόμα «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια». Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Epicur υπέγραψαν την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020 στο Στρασβούργο το Συμφωνητικό Συνεργασίας για την έναρξη της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου.

Σύμφωνα με αυτό, “το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο EPICUR στοχεύει στην ανάπτυξη μίας ισχυρής διαπολιτισμικής συνείδησης μεταξύ των μελών της συμμαχίας”. Η παρεχόμενη εκπαίδευση θα υποστηρίζεται με φυσική, εικονική και μικτή παρουσία, ενθαρρύνοντας την ελεύθερη μετακίνηση φοιτητών/φοιτητριών και διδακτικού προσωπικού μέσω καινοτόμων μοντέλων διδασκαλίας και εκπαίδευσης στις συνδεδεμένες πανεπιστημιουπόλεις.

Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής χαιρέτισαν την έναρξη του έργου και εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για την επίτευξη των στόχων του EPICUR που είναι οι ακόλουθοι:

-Η προετοιμασία προς την κατεύθυνση της οργάνωσης ενός κοινού ευρωπαϊκού πτυχίου προπτυχιακών σπουδών με αντικείμενο «Liberal Arts and Sciences» με συμμετοχή των 8 Πανεπιστημίων-εταίρων.

-Η ενίσχυση της διασύνδεσης των προγραμμάτων σπουδών στον τομέα των ευρωπαϊκών γλωσσών. Ειδικότερα, προβλέπεται να προωθηθεί η ιδέα ενός πολυγλωσσικού Πανεπιστημίου, στο οποίο, μεταξύ άλλων, θα ενισχυθεί η διδασκαλία διαφορετικών ευρωπαϊκών γλωσσών.

-Η δημιουργία ενός εικονικού διαπανεπιστημιακού περιβάλλοντος μεταξύ των 8 Πανεπιστημίων-εταίρων, που διευρύνει τις δυνατότητες εικονικής κινητικότητας κυρίως των φοιτητών /φοιτητριών και υποστηρίζει την ανάπτυξη νέων μαθημάτων με εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση ή/και φυσική παρουσία. Για τον σκοπό αυτό θα γίνει πιλοτική εφαρμογή μιας πλατφόρμας μάθησης βασισμένης σε σύγχρονα μοντέλα εκπαίδευσης.

-Η ενίσχυση της συνεργασίας με κοινωνικούς εταίρους, ιδιωτικές εταιρίες και πανεπιστημιακά δίκτυα των 8 συμμετεχόντων πανεπιστημίων στις περιφέρειές τους και μεταξύ αυτών. Με τον τρόπο αυτό το EPICUR αναμένεται να αναπτύξει ερευνητικές πρακτικές για μεταπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες μέσω της συνεργασίας με φορείς από τις διαφορετικές συμμετέχουσες χώρες.

-Η δημιουργία δράσεων ενημέρωσης για τη διεύρυνση της συμμετοχής της πανεπιστημιακής κοινότητας στο EPICUR.

Η Διοικούσα Επιτροπή της συμμαχίας αποτελείται από έναν εκπρόσωπο κάθε Πανεπιστημίου-μέλους και συγκεκριμένα από τους: Michel Deneken, Πρόεδρος του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου (Université de Strasbourg, Γαλλία), Hans-Jochen Schiewer, Πρύτανης του Πανεπιστημίου του Φράιμπουργκ (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Γερμανία), Δημήτριος Στ. Κωβαίος, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ελλάδα, Hubert Hasenauer, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Φυσικών Πόρων και Επιστημών Ζωής της Βιέννης (Universität für Bodenkultur Wien, Αυστρία), Thomas Hirth, Αντιπρόεδρος για την Καινοτομία και τις Διεθνείς Σχέσεις του Πολυτεχνείου της Καρλσρούης (Karlsruher Institut für Technologie, Γερμανία), Christine Gangloff-Ziegler, Πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Άνω Αλσατίας (Université de Haute-Alsace, Μυλούζ, Γαλλία), Andrzej Lesicki, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Άνταμ Μιτσκιέβιτς, Ποζνάν, Πολωνία (Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza W. Poznaniou) και Karen I.J. Maex, Πρύτανις του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ (University of Amsterdam, Ολλανδία).

Comments are closed