Αρχιτεκτονική και έρωτας στην Πάτρα στο CityLab 2016

Φωτογραφία από την ομάδα του CityLab στο Facebook

Φωτογραφία από την ομάδα του CityLab στο Facebook

Τι είναι ο έρωτας; Ποια είναι η θέση του έρωτα στη ζωή μας; Πόσο επηρεάζει τις αποφάσεις μας; Πότε πεθαίνει ο έρωτας; Πως ο έρωτας εμφανίζεται στον χρόνο; Ποιες συνθήκες συμβάλουν στην ανάδειξη / ευδοκίμηση / υπονόμευση του έρωτα; Πώς μπορεί το ίχνος του έρωτα να αποτυπωθεί χωρικά;

Αν ο έρωτας τροφοδοτεί με νόημα τις σημαντικότερες ανθρώπινες πράξεις τότε αναπόφευκτα και η τέχνη εμποτίζεται από την παρουσία του. Ο έρωτας θρέφει τις ρίζες κάθε ποίησης, ενώ, όπως υποστηρίζει ο Σωκράτης, ο έρωτας είναι φιλόσοφος και ως εκ τούτου βρίσκεται ανάμεσα στη σοφία και την αμάθεια. Που εντέλει ανήκει εννοιολογικά ο έρωτας;

Είναι μια ανεξέλεγκτη δύναμη της ανθρώπινης φύσης, η οποία συνδέεται άρρηκτα τόσο με την ποιητική δημιουργία όσο και με την καταστροφή και εν τέλει τον θάνατο ή μια παράμετρος υποκείμενη στον ορθολογισμό;

Είναι ο έρωτας ένα ρομαντικό στοιχείο της ύπαρξής μας, μια εγκεφαλική λειτουργία ενός μηχανισμού που υπάγεται μυστικά στο ένστικτο της αναπαραγωγής, χημικές αντιδράσεις, συνάψεις μεταξύ νευρώνων ή ένα στοιχείο που κατοικεί νομαδικά τον ενδιάμεσο χώρο των θνητών;

Και σε συνέχεια όλων των ανωτέρω, είναι εφικτός ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός τόπων ανάδειξης, μεγέθυνσης, προώθησης, διαπραγμάτευσης, υπονόμευσης ή εκμηδενισμού της ερωτικής διάθεσης / επιθυμίας;

Στο Συνέδριο – Εργαστήριο αστικής ανάπλασης και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού Citylab • 2016, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα από σήμερα έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2016, οι συμμετέχοντες θα επεξεργαστούν τις δυνητικές χωρικές εκφάνσεις του έρωτα επί συγκεκριμένων θεματικών αξόνων αναφορικά με μικρής και μεσαίας κλίμακας, ήπιες, μόνιμες ή/και προσωρινές παρεμβάσεις στο τοπικό αστικό περιβάλλον.

Το Citylab • 2016 πλαισιώνεται από κύκλο ομιλιών που πραγματεύονται τη σχέση πόλης, αρχιτεκτονικής και έρωτα μέσα από τρεις [3] αλληλένδετες οπτικές που διερευνούν τις δυνατότητες δίχως να εξαντλούν το θέμα:

  • ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός ως εργαλείο ενεργοποίησης του έρωτα στον χώρο,
  • η αρχαιολογία της σχέσης του έρωτα με την αρχιτεκτονική και την πόλη μέσα από το μύθο και την ιστορία, και
  • η ερωτική συνθήκη στην πόλη μέσα από τις πολλαπλές ανακατασκευές της με λόγο, εικόνα και κινούμενη εικόνα.

Το workshop θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, Αποθήκες Μπάρι, Λεωφόρος Όθωνος-Αμαλίας 6, κατά το διάστημα 22 Σεπτεμβρίου – 28 Σεπτεμβρίου 2016.

Comments are closed