Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών για την αποκατάσταση του κτιρίου του Πνευματικού Κέντρου «Αγιος Φώτιος» στην Κατερίνη

Η διενέργεια του παρόντος Διαγωνισμού είναι για Έργο που χαρακτηρίστηκε ως αξιόλογο τεχνικό έργο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 της με αρ. πρωτ. 26804/2011 απόφασης του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και πληροί όλα τα αναφερόμενα στην προκήρυξη κριτήρια, δεδομένου ότι αποτελεί αρχιτεκτονικό έργο και η ευρύτερη κοινωνική, αρχιτεκτονική, πολεοδομική, συμβολική και περιβαλλοντική σημασία και η λειτουργία του, o όγκος του, η θέση του και η χρήση του, έχουν σημαντική επίδραση στην ποιότητα ζωής των κατοίκων της πόλης της Κατερίνης.

Το κτίριο του «Αγίου Φωτίου» αποτελεί ένα εμβληματικό κτίριο με ιδιαίτερη σημασία για την πόλη της Κατερίνης, έχει κατασκευασθεί τη δεκαετία του 1960, καταγράφηκε κατά την  κτιριακή καταγραφή της ομάδας εργασίας του ΣΑΔΑΣ Πιερίας και με τις πολυποίκιλες χρήσεις που φιλοξενεί, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πνευματικά κέντρα της ευρύτερης περιοχής.

Ο παρών διαγωνισμός διεξάγεται σύμφωνα τη διαδικασία των δημόσιων διαγωνισμών και χαρακτηρίζεται ως Ανοικτός Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών, ενός σταδίου, περιλαμβάνει την Αρχιτεκτονική μελέτη και είναι στην κρίση του διαγωνιζόμενου να συνεργαστεί με άλλες ειδικότητες, σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις. Η αρχιτεκτονική μελέτη ιδεών αφορά την αποκατάσταση του κτιρίου του Πνευματικού Κέντρου  «Άγιος Φώτιος» στις ανάγκες ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού – επιμορφωτικού – πολιτιστικού – κοινωνικού πολυχώρου.  Σκοπός του κτιρίου είναι να φιλοξενήσει χρήσεις συνυφασμένες με την εκπαίδευση, την επιμόρφωση, που θα προάγουν τον πολιτισμό, την παιδεία και την κοινωνική επαφή όλων των ηλικιών.

Στον Διαγωνισμό θα απονεμηθούν:

Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ:  3.000 Ευρώ + ΦΠΑ 24%

Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ:  2.000 Ευρώ + ΦΠΑ 24%

Γ’  ΒΡΑΒΕΙΟ:  1.000 Ευρώ + ΦΠΑ 24%

Ο Διαγωνισμός διεξάγεται και χρηματοδοτείται από την Ιερά Μητρόπολη Κίτρους Κατερίνης και Πλαταμώνος. Η αίτηση εγγραφής στο Διαγωνισμό υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο mail της Ιεράς Μητρόπολης:  mitropolipr@gmail.com  μέχρι την 23-11-2018.

Περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή του Τεύχους Προκήρυξης στην ιστοσελίδα:  https://imkitrous.gr/ .

 

Comments are closed