Ασφάλιση μηχανικών: Νέα εγκύκλιος ΕΦΚΑ

Eκδόθηκαν οι εγκύκλιοι 47 και 48/2020 που αφορούν στην απεικόνιση στην ΑΠΔ της ασφάλισης των μισθωτών μηχανικών στον ιδιωτικό τομέα και στον δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ.) (48/2020).

Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο , για το διάστημα από 01/01/2019 έως 31/12/2019, η εισφορά υπέρ του κλάδου Πρόνοιας του τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. για τους μισθωτούς μηχανικούς και υγειονομικούς, υπολογίζεται επί του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε ισχύοντα κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού.

Το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για «Παλαιούς» και «Νέους» ασφαλισμένους επιβαρύνει στο σύνολό του τον ασφαλισμένο, το δε ποσοστό του ανέρχεται σε 4%.

Για την διαχείριση των ήδη υποβληθέντων με Α.Π.Δ. ασφαλιστικών στοιχείων της ανωτέρω χρονικής περιόδου θα ακολουθήσουν νεότερες οδηγίες.

Επιπλέον γίνεται αναφορά στα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων αυτοτελώς απασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών καθώς και όλων των ασφαλισμένων («Παλαιών» και «Νέων») μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών των οικείων τομέων του κλάδου Πρόνοιας του τ. Ε.Τ.Α.Α.Ε.Π., στην κατάταξη σε ασφαλιστικές κατηγορίες, σε θέματα κωδικοποίησης, κ.α..

Η πρώτη εφαρμογή θα γίνει για τη μισθολογική περίοδο Οκτωβρίου 2020, ενώ αναμένονται οδηγίες για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων ΑΠΔ για τα προηγούμενα χρονικά διαστήματα.

Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο και παραδείγματα ΕΔΩ

Comments are closed