Αυθαίρετα: Δημοσιεύθηκε η απόφαση για τη διαδικασία είσπραξης και απόδοσης του προστίμου

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση για τη “Ρύθμιση διαδικασίας είσπραξης και απόδοσης του Ενιαίου Ειδικού Προστίμου και του Παραβόλου από Φορείς Είσπραξης μέσω των υπηρεσιών της εταιρίας Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.).”

Σύμφωνα με αυτήν, στην περίπτωση που η πληρωμή πραγματοποιεί­ται μέσω Φορέα Είσπραξης που ανήκει στο σύστημα ΔΙΑΣ, αρκεί για την ολοκλήρωση της συναλλαγής η προ­σκόμιση των κωδικών πληρωμής οι οποίοι εκδίδονται σύμφωνα με την εκάστοτε προβλεπόμενη διαδικασία υπαγωγής.
Σε περίπτωση που η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω Φορέα Είσπραξης εκτός συστήματος ΔΙΑΣ, απαι­τείται επιπροσθέτως η γνωστοποίηση από πλευράς του Πράσινου Ταμείου του IBAN του λογαριασμού που τηρεί στην Τράπεζα Οργανισμού με κάθε πρόσφορο μέσο και σε κάθε περίπτωση μέσω ανάρτησης στην ηλεκτρονική σελίδα του.

Το κόστος χρήσης των διατραπεζικών υπηρεσιών ορίζεται στο ποσό των 0,04 ευρώ ανά έγκυρη συναλλαγή πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της απόφασης και τις λεπτομέρειες των σχετικών διαδικασιών ΕΔΩ

Comments are closed