ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Πλήρης οδηγός 630 σελίδων για τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό

Ενα χρήσιμο πρακτικό βοήθημα για όλους τους μηχανικούς, όπου περιγράφονται οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο για τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό στην Ελλάδα, όπως αυτές προέκυψαν τα τελευταία δύο χρόνια, κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Δεδεμάδη.

Το βιβλίο, η θεματολογία του οποίου αναπτύσσεται σε 630 σελίδες, συνοδεύεται από CD ROM, ενώ στην ουσία αποτελεί έναν πλήρη οδηγό για τη σωστή ενημέρωση και κατάρτιση του ενδιαφερόμενου.

Κατά τον εκδοτικό οίκο,  πρόκειται για την πιο πλήρη έκδοση που κυκλοφόρησε ποτέ, με κατά παράγραφο ανάλυση σχολιασμό και ερμηνεία. Συγγραφέας είναι ο συνάδελφος Κωνσταντίνος Σιώζος, αρχιτέκτων μηχανικός / δρ.Πολεοδομίας – Χωροταξίας.

 

Περιλαμβάνει περιληπτικά:

 • Ανάλυση –Ερμηνεία
 • Πλήρης κωδικοποίηση κατ’ άρθρο
 • Όλες οι σχετικές Υπουργικές  Αποφάσεις
 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 • Τουρισμός – Βιομηχανία- Υδατοκαλλιέργειες
 • Προδιαγραφές- Χάρτες

Επίσης περιλαμβάνει:

 • Ο νέος Νόμος 4269/2014 με όλες τις τροποποιήσεις όπου έγιναν και ισχύει μέχρι σήμερα.
 • Χωροταξικός σχεδιασμός περιφερειών
 • Χρήσεις  Γης
 • Χάρτες για ανανεώσιμες  πηγές ενέργειας
 • Χάρτες για χωροταξικό τουρισμού 2016
 • Χάρτες για χωροταξικό τουρισμού 2016
 • Ρυθμιστικά σχέδια Αττικής & Θεσσαλονίκης
 • Προδιαγραφές χωροταξικών –πολεοδομικών  μελετών
 • Πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού καταστημάτων κράτησης
 • Παράκτιο μέτωπο
 • Ν. 4315/2014(ΦΕΚ Α 269) « πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα»
 • Κώδικας πολεοδομικής & χωροταξικής νομοθεσίας
 • Ιδιωτική πολεοδόμηση
 • Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός
 • Ευρωπαϊκό γλωσσάριο χωροταξίας
 • Ευρωπαϊκά προγράμματα
 • Εγκύκλιος μεταβατικών διατάξεων Ν.4268/2014
 • Διαγράμματα  ΚΥΑ βιομηχανίας
 • Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
 • Γενικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και χάρτες
 • ΒΕΠΕ & ΠΟΤΑ
 • Αιτιολογική έκθεση Ν.4269/2014
 • Αιγιαλός-παραλία

Comments are closed