Βραβείο Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων 2030

Η UIA, σε συνεργασία με την UN – Habitat, εγκαινιάζει το βραβείο UIA 2030 για την προώθηση του έργου των αρχιτεκτόνων, που συμβάλλουν στην υλοποίηση της ατζέντας του ΟΗΕ 2030, για βιώσιμη ανάπτυξη μαζί με τη νέα ατζέντα για το αστικό περιβάλλον.

Το διετές βραβείο, σε συγχρονισμό με το Παγκόσμιο Αστικό Φόρουμ, καλεί όλους τους αρχιτέκτονες σε όλο τον κόσμο να υποβάλουν συμμετοχές για κατασκευασμένα έργα, που έχουν ποιότητα σχεδιασμού και συμβάλουν σημαντικά στην επίτευξη των στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) σε έξι κατηγορίες. Ο πρώτος κύκλος του βραβείου UIA (2021 – 2022) είναι πλέον ανοιχτός για συμμετοχές.

Αντιμέτωποι με τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, της ταχείας αστικοποίησης και της εμβάθυνσης της ανισότητας που προκαλείται από τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19, δεν υπήρξε ποτέ πιο σημαντική στιγμή για τους αρχιτέκτονες και τους επαγγελματίες του περιβάλλοντος να συνεισφέρουν σε αυτήν την πιεστική παγκόσμια ατζέντα.

Η UIA έχει δεσμευτεί να υποστηρίξει την επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, ειδικά των SDG11, «Να καταστούν οι πόλεις και οι οικισμοί χωρίς αποκλεισμούς, ασφαλείς, ανθεκτικοί και βιώσιμοι».

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Όλοι οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης.

  1. Ανοικτή Κατηγορία:

Αναγνωρίζοντας ότι η αρχιτεκτονική και το δομημένο περιβάλλον συμβάλλουν στην επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης με πολλούς τρόπους, η Ανοιχτή Κατηγορία θα αναγνωρίσει ένα έργο το οποίο, κατά τη γνώμη των κριτών, συνέβαλε στη σημαντικότερη συνολική συμβολή στην υλοποίηση των Παγκόσμιων Στόχων. (Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης 7 )

  1. Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης:

Αυτή η κατηγορία θα αναγνωρίσει ένα έργο που συνέβαλε σημαντικά στη βελτίωση του ποσοστού ενεργειακής απόδοσης, σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν τον στόχο 7.3 του SDG7 και παρουσιάζει ποιότητα σχεδιασμού. (Στόχος βιώσιμης ανάπτυξης 11)

  1. Επαρκής, ασφαλής και οικονομικά προσιτή στέγαση:

Αυτή η κατηγορία θα αναγνωρίσει ένα έργο που συνέβαλε σημαντικά στην παροχή προσβάσιμης, επαρκούς, ασφαλούς και οικονομικής προσιτής στέγης, αστικής ανάπλασης ή/και αναβάθμισης των παραγκουπόλεων σύμφωνα με τις αρχές του στόχου 11.1 του SDG11.

  1. Συμμετοχικός, αποτελεσματικός και χωρίς αποκλεισμούς σχεδιασμός χρήσης γης:

Αυτή η κατηγορία θα αναγνωρίσει ένα έργο που έχει συμβάλει σημαντικά στην παροχή συμμετοχικού, ολοκληρωμένου, αποδοτικού και χωρίς αποκλεισμούς σχεδιασμού ανθρώπινων οικισμών, σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν τον στόχο 11.3 του ΣΒΑ11

  1. Πρόσβαση σε πράσινο και δημόσιο χώρο:

Αυτή η κατηγορία θα αναγνωρίσει ένα έργο που συνέβαλε σημαντικά στην παροχή πρόσβασης σε ασφαλή, χωρίς αποκλεισμούς και προσβάσιμο πράσινο και δημόσιο χώρο για όλους, σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν τον Στόχο 11.7 του SDG11.

  1. Χρήση τοπικών υλικών:

Αυτή η κατηγορία θα αναγνωρίσει ένα έργο που έχει συμβάλει σημαντικά στην οικοδόμηση βιώσιμων και ανθεκτικών κτιρίων χρησιμοποιώντας τοπικά υλικά, σύμφωνα με τις αρχές που στηρίζουν τον στόχο 11.γ ​​του SDG11.

ΒΡΑΒΕΙΑ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο στάδια. Οι υποβολές του σταδίου 1 θα αξιολογηθούν σε περιφερειακή βάση, αντικατοπτρίζοντας καθεμία από τις πέντε περιοχές της UIA. Η κριτική επιτροπή θα επιλέξει τουλάχιστον έναν και έως τρεις περιφερειακούς φιναλίστ σε κάθε κατηγορία βραβείων για να προχωρήσει στο στάδιο 2.

Ένα μετάλλιο θα απονεμηθεί σε έναν νικητή σε κάθε μία από τις Κατηγορίες 1-6 με την ολοκλήρωση του Σταδίου 2 (δηλαδή έναν νικητή ανά Κατηγορία), μαζί με Επαίνους για τους υπόλοιπους περιφερειακούς φιναλίστ.

ΠΡΟΒΟΛΗ

Οι περιφερειακοί φιναλίστ του Σταδίου 1 θα προωθηθούν μέσω των δικτύων UIA και UN-Habitat. Τα έργα θα προωθηθούν μέσω δημοσίευσης στον ιστότοπο της UIA όπου θα υπάρχει μια γκαλερί εικόνων, κοινωνικά μέσα και/ή περιοδικά, τόσο της UIA καθώς και αυτά των Φορέων μελών της UIA. Θα πραγματοποιηθεί τελετή βράβευσης στο Παγκόσμιο Αστικό Φόρουμ στο Κατοβίτσε της Πολωνίας τον Ιούνιο του 2022.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Όλες οι υποβολές συμμετοχών πρέπει να γίνονται στην πλατφόρμα υποβολών UIA. Καμία υποβολή δεν θα γίνεται αποδεκτή μέσω ταχυδρομείου ή μέσω e-mail. Η είσοδος στο βραβείο είναι ελεύθερη. Όλες οι υποβολές πρέπει να γίνονται στα αγγλικά.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με:

Emily Bonin, Γενική Γραμματεία UIA

Susannah Price, Επικεφαλής στο Τμήμα Επικοινωνιών και ΜΜΕ, UN-Habitat

Comments are closed