Γερμανική αποστολή στη Θεσσαλονίκη για ΑΠΕ και αποθήκευση ενέργειας

Επιχειρηματική αποστολή στη Θεσσαλονίκη, με θέμα τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, την αποθήκευση ενέργειας και την ενσωμάτωση στο δίκτυο της Ελλάδας, διοργανώνει το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στις 24-27 Ιουνίου 2019, με τη συμμετοχή οκτώ γερμανικών εταιριών του κλάδου, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας του Ομοσπονδιακού υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας της Γερμανίας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης θα πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες Β2Β συναντήσεις με ελληνικές εταιρίες και φορείς.

Καθώς η ζήτηση για τεχνολογίες ενσωμάτωσης αυξάνεται σταθερά σε όλο τον κόσμο λόγω και της παγκοσμίως καθοδηγούμενης ενεργειακής μετάβασης, υπάρχουν και στην Ελλάδα μεγάλες ευκαιρίες ανάπτυξης για τεχνολογίες ενσωμάτωσης ΑΠΕ και τεχνολογίες αποθήκευσης, όπως μεταξύ άλλων, σε νησιά που δεν είναι επαρκώς συνδεδεμένα με το ηπειρωτικό δίκτυο. Το έλλειμμα που παρουσιάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορεί να αντιμετωπισθεί με την επέκταση και την περαιτέρω ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τη σχετική ενσωμάτωση στο δίκτυο μέσω της αποθήκευσης ενέργειας.

Η εκδήλωση αυτή αποτελεί συνέχεια της ίδιας θεματικής επιχειρηματικής αποστολής, που έλαβε χώρα τον Ιούνιο του 2017. Το πλήθος των συμμετεχόντων και των Β2Β συναντήσεων, που έγιναν το 2017, ήταν ενδεικτικά της επιτυχίας που γνώρισε η εκδήλωση, οδηγώντας στη φετινή διοργάνωση. Ως αποτέλεσμα της αποστολής του 2017, συνάφθηκαν συνεργασίες, ιδρύθηκαν γερμανικές θυγατρικές και δημιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας. Οι Β2Β συναντήσεις, που θα γίνουν φέτος στο πλαίσιο της αποστολής, θα προσφέρουν μία πολύ καλή ευκαιρία σε ελληνικές και γερμανικές επιχειρήσεις, να εξετάσουν την προοπτική συνεργασιών μέσα από έναν άμεσο διάλογο. Επιχειρήσεις ή και φορείς του κλάδου, που ενδιαφέρονται για τις συναντήσεις αυτές, μπορούν να επικοινωνήσουν με το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο στη Θεσσαλονίκη στο τηλ. 231032733/34 ή να στείλουν Email: ahkthess@ahk.com.gr μέχρι τις 5 Ιούνιου.

H πολυήμερη επίσκεψη των γερμανικών επιχειρήσεων και ειδικών, από τον τομέα της ενέργειας, θα περιλαμβάνει και μία ημερίδα, που θα λάβει χώρα στις 25 Ιουνίου, στο ξενοδοχείο Nikopolis στη Θεσσαλονίκη, όπου οι γερμανικές εταιρίες θα παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, ενώ εξειδικευμένοι Έλληνες και Γερμανοί εισηγητές θα παρουσιάσουν το θεσμικό πλαίσιο, τις δυνατότητες εφαρμογής και τις προοπτικές χρήσης των σχετικών τεχνολογιών στην Ελλάδα.

Comments are closed