Γυναίκες μηχανικοί: εγκυρότερες επιστημονικές εργασίες αλλά με λιγότερες παραπομπές

engineerΟι γυναίκες μηχανικοί δημοσιεύουν συχνότερα εργασίες τους σε επιστημονικά περιοδικά μεγαλύτερου κύρους σε σχέση με τους άντρες συναδέλφους τους, αλλά παρόλα αυτά το έργο της διανοίας τους τυγχάνει μικρότερης προσοχής από την επιστημονική κοινότητα. Συγκεκριμένα, λιγότερες παραπομπές γίνονται σε άρθρα γυναικών μηχανικών, από ό,τι σε εκείνα των εκπροσώπων του άλλου φύλου.
Το παραπάνω παράδοξο συμπέρασμα προέκυψε από έρευνα σε δείγμα περίπου 1 εκατ. συγγραφέων επιστημονικών εργασιών, με τη μέθοδο της βιβλιομετρικής ανάλυσης. Επικεφαλής της έρευνας ήταν Gita Ghiasi, του πανεπιστημίου Concordia στο Μόντρεαλ του Καναδά. Συνολικά ερευνήθηκαν 679.338 εργασίες ενός εκατομμυρίου συντακτών (σε πολλές εργασίες υπήρχε πάνω από ένας συντάκτης).
Προκειμένου να βρουν το φύλο των συντακτών, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν βάσεις δεδομένων με βαφτιστικά ονόματα ανδρών και γυναικών, ενώ με αντίστοιχες μεθόδους έγινε και φιλτράρισμα βάσει της ειδικότητας των μηχανικών (αεροδιαστημική τεχνολογία, χημικοί μηχανικοί, πολιτικοί μηχανικοί κτλ). Προκειμένου δε, να αξιολογήσουν το κύρος των επιστημονικών περιοδικών, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τον “συντελεστή απήχησης” (impact factor) κάθε έκδοσης, με βάση στοιχεία της Thomson Reuters.
Τι έδειξαν τα αποτελέσματα της έρευνας; οι γυναίκες αποτελούν μόλις το 20% των συγγραφέων επιστημονικών εργασιών στο πεδίο της μηχανικής, τη στιγμή που σε άλλα επιστημονικά αντικείμενα, το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε περίπου 30%. Ωστόσο,  εργασίες στις οποίες οι επικεφαλής επιστήμονες είναι γυναίκες δημοσιεύονται συχνότερα σε έντυπα μεγαλύτερου κύρους, από ό,τι οι αντίστοιχες στις οποίες το “τιμόνι” κρατούν άντρες.
Κι εδώ φτάνουμε στο παράδοξο. Παρότι οι γυναικείες εργασίες δημοσιεύονται σε πιο έγκυρα έντυπα, παραπομπές τρίτων σε αυτές γίνονται κατά 3% σπανιότερα. Η διαφορά αυτή είναι μεν μικρή, αλλά όταν μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες εργασίες, δεν μπορεί κάποιος να τις παραβλέψει ώς στατιστικό λάθος.
Η ομάδα των ερευνητών δεν αποπειράθηκε να δώσει κάποια εξήγηση στους λόγους για τους οποίους συμβαίνει αυτό, αλλά πρότειναν τρόπους με τους οποίους το φαινόμενο μπορεί να περιοριστεί. Συνειδητοποίησαν ότι οι γυναίκες παίζουν έναν πιο περιθωριακό ρόλο στα δίκτυα συνεργασίας -και για αυτό δεν φταίνε μόνο οι άντρες. Οι γυναίκες συγγράφουν εργασίες από κοινού με άλλες γυναίκες πολύ σπανιότερα από ό,τι θα μπορούσε να εξηγηθεί με όρους καθαρά τυχαίας επιλογής.
“Απλά οι γυναίκες συμμορφώνονται με τις επιταγές ενός επιστημονικού περιβάλλοντος όπου κυριαρχούν οι άντρες μηχανικοί, αντί να προσπαθούν να αλλάξουν τη φύση του” συμπεραίνουν και προσθέτουν: “Οι γυναίκες θα μπορούσαν να περιορίσουν αυτό το κενό, αν συνεργάζονταν μεταξύ τους τόσο συχνά όσο συνεργάζονται με άντρες”.

Πηγή άρθρου: Science magazine

Διαβάστε το πρωτότυπο άρθρο ΕΔΩ (αγγλική γλώσσα)

Comments are closed