Γ. Στασινός: Αμφίβολο αν θα καταφέρουμε να απορροφήσουμε το σύνολο των κονδυλίων ΕΣΠΑ και Ταμείου Ανάκαμψης

Τους προβληματισμούς του σχετικά με το εάν τελικά η χώρας μας θα καταφέρει να απορροφήσει τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και από το νέο ΕΣΠΑ, που διασφάλισε ο πρωθυπουργός από την Ε.Ε., εκφράζει με άρθρο του στην εφημερίδα Real News, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ κ. Γιώργος Στασινός.

Όπως εξηγεί για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος , «θα πρέπει να μπουν ανελαστικά όρια σε προθεσμίες που προβλέπονται από τη δαιδαλώδη νομοθεσία που υπάρχει στη χώρα – και όπου δεν υπάρχουν προθεσμίες, θα πρέπει να θεσπιστούν».

Ακολουθεί το πλήρες άρθρο του κ. Στασινού:

Τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (έχουμε συνηθίσει να χρησιμοποιούμε μόνο τη λέξη Ανάκαμψη, ενώ κατά την άποψή μου κυρίαρχη έννοια θα πρέπει να είναι η Ανθεκτικότητα στην εποχή μας) και το νέο ΕΣΠΑ, που διασφάλισε ο πρωθυπουργός από την Ε.Ε., είναι πάρα πολλά, τόσα που είναι αμφίβολο αν θα καταφέρουμε να τα απορροφήσουμε.

Για να τα καταφέρουμε, θα πρέπει να μπουν ανελαστικά όρια σε προθεσμίες που προβλέπονται από τη δαιδαλώδη νομοθεσία που υπάρχει στη χώρα – και όπου δεν υπάρχουν προθεσμίες, θα πρέπει να θεσπιστούν.

Θα γίνω πολύ συγκεκριμένος. Για να ξεκινήσει ένα διεθνής διαγωνισμός, θα πρέπει κατ’ αρχήν να εγκριθεί το αντίστοιχο Τεχνικό Δελτίο, κατόπιν να ετοιμαστεί το Τεύχος του διαγωνισμού, να εγκριθεί από όποιον είναι αρμόδιος και να οριστεί η ημερομηνία κατάθεσης προσφορών. Ας θεωρήσουμε ότι ένας λογικός μέσος χρόνος για τα παραπάνω είναι οι 6 μήνες. Μετά την κατάθεση των προσφορών, ακολουθεί το άνοιγμα των προσφορών σε τουλάχιστον 2 στάδια και ταυτόχρονα ενστάσεις και προσφυγές στην αρχή προδικαστικών προσφυγών και στη συνέχεια στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ο ελάχιστος μέσος χρόνος είναι 12 μήνες, για να τελειώσει το παραπάνω στάδιο. Κατόπιν ακολουθεί η προσωρινή κατακύρωση του αναδόχου, η σύναψη της σύμβασης και η αποστολή στο Ελεγκτικό Συνέδριο και η έγκρισή της. Ο μέσος χρόνος για το παραπάνω στάδιο είναι 4 μήνες. Στη συνέχεια ξεκινά το έργο που θα έχει ελάχιστο χρόνο παράδοσης, παραλαβής και πληρωμής 36 μήνες. Συνολικά, δηλαδή, για ένα έργο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εφόσον όλα πραγματοποιηθούν με ιδανικές συνθήκες, χρειάζονται 58 μήνες, δηλαδή 4 χρόνια και 10 μήνες. Δηλαδή αν ένα έργο που είναι ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ξεκινήσει στις αρχές του 2022 και δεν υπάρξουν ιδιαίτερες καθυστερήσεις σε κάποιο στάδιο, θα τελειώσει στο τέλος του 2026. Το πρόβλημα είναι ότι το 2026 τελειώνει και η προθεσμία της Ε.Ε. για τα έργα του ΤΑΑ…

Επειδή, όμως, οι περισσότερες ημερομηνίες για όλα όσα προανέφερα δεν είναι περιοριστικές, αλλά στην πράξη ελαστικές και σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχουν καν, θα πρέπει άμεσα να υπάρξουν πρωτοβουλίες για την υποχρεωτική τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και με πρόβλεψη για εναλλακτικές λύσεις. Κυρίαρχα, όμως, θα πρέπει να μειωθούν σε λιγότερο από το ήμισυ οι χρόνοι των ενστάσεων και προσφυγών, οι οποίοι είναι σε πολλές περιπτώσεις μεγαλύτεροι από τους χρόνους εκτέλεσης ενός έργου.

Τα χρήματα που έχουν διασφαλιστεί με πολύ κόπο δεν πρέπει να χαθούν λόγω της γραφειοκρατίας και παθογενειών της χώρας, που ακόμη και σήμερα κυριαρχούν. Είναι καθήκον όλων των εμπλεκομένων στην προσπάθεια απορρόφησης των χρημάτων να αντιληφθούν το μέγεθος της ευθύνης τους, είτε είναι υπουργοί, είτε γενικοί γραμματείς, είτε διευθύνοντες σύμβουλοι και πρόεδροι οργανισμών, είτε υπηρεσιακοί παράγοντες.

Έτσι μόνο θα ολοκληρωθεί υπέρ των πολιτών η επιτυχία του πρωθυπουργού να διασφαλίσει ένα τόσο μεγάλο οικονομικό πακέτο για την πατρίδα μας.

 

 

 

Comments are closed