Γ.Στασινός: Εννέα μεταρρυθμίσεις άμεσης απόδοσης

Άρθρο του Γιώργου Στασινού, προέδρου του ΤΕΕ, που δημοσιεύθηκε στο “Έθνος”.

Μπορεί  όλοι πλέον να στενάζουμε επί πολλά χρόνια από τις δυσβάστακτες φορολογικές και ασφαλιστικές επιβαρύνσεις -που πρέπει τώρα να μειωθούν για να ανασάνει η οικονομία- αλλά εκτός από αυτό χρειάζονται και σοβαρές αλλαγές για να έρθει ένα αναπτυξιακό σοκ που τόσο ανάγκη έχει πλέον η χώρα. Και οι σημαντικότερες τέτοιες θεσμικές μεταρρυθμίσεις έχουν πρακτικά μηδενικό ή ελάχιστο δημοσιονομικό κόστος. Παραθέτω ενδεικτικά εννέα τέτοιες αλλαγές:

  1. Θέσπιση ενός ενιαίου ψηφιακού χάρτη, που θα περιλαμβάνει όλες τις θεσμικές γραμμές και τις πληροφορίες, για να ξέρει κάποιος µε ένα κλικ στον χάρτη πού µπορεί να χτίσει και τι. Απαιτούνται δύο τουλάχιστον χρόνια για τη συγκέντρωση του 70% των δεδομένων στον ψηφιακό χάρτη.
  2. Εφαρμογή ηλεκτρονικής αδειοδότησης και όλων των απαραίτητων ελέγχων για την οικοδόμηση και τη λειτουργία οποιασδήποτε επένδυσης. Εχουν πραγματοποιηθεί βήματα, όπως η ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών µε το ηλεκτρονικό σύστημα e-adeies του ΤΕΕ, που λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2θΐ8, αλλά απαιτούνται πολλά ακόμη βήματα, ειδικά στις άδειες λειτουργίας.
  3. Ηλεκτρονική αδειοδότηση του συνόλου των επιχειρήσεων σε µία µόνο φάση, µε ευθύνη ελεύθερου επαγγελματία μηχανικού κατά περίπτωση.
  4. Θέσπιση της δυνατότητας εγκρίσεων μελετών και αδειών σε ανώτερο διοικητικό επίπεδο, όταν παρέρχονται οι προβλεπόμενοι χρόνοι από τη νομοθεσία.
  5. Εφαρμογή μητρώων εξειδικευμένων επιστημόνων στην έγκριση αδειοδοτήσεων ή ελέγχων, όπου οι δημόσιες Αρχές έχουν υποστελέχωση και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στους χρόνους που προβλέπει η νομοθεσία, κατά το επιτυχημένο μοντέλο των ελεγκτών δόμησης, που ταχύτατα πλέον ελέγχουν τα οικοδομικά έργα. Ετσι θα μπορούσαν να εγκρίνονται απλές περιβαλλοντικές μελέτες, μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας καθώς και άλλες. Θα επιτυγχάνονταν κατακόρυφη µείωση των χρόνων που απαιτούνται, εξαφάνιση της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς και θα υπήρχε περισσότερος χρόνος στις υπηρεσίες για να ελέγχουν τις δυσκολότερες περιπτώσεις και δειγματοληπτικά τους ελεγχόμενους.
  6. Ανάθεση ρόλου ελεγκτή σε ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς για θέματα ασφάλειας της εργασίας, µέσω δημιουργίας μηχανισμού πιστοποιημένων ελεγκτών και αξιόπιστου μητρώου, για τον έλεγχο της εφαρμογής της νομοθεσίας ασφάλειας και υγείας στην εργασία. Ο δημόσιος τομέας μπορεί να αναλάβει τον ρόλο του ελεγκτή των ελεγκτών, παράλληλα µε αυτόν των έκτακτων και ειδικών ελέγχων.
  7. Άμεση λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, που είναι η ηλεκτρονική καταγραφή του κτιριακού πλούτου της χώρας, ώστε αμέσως µετά την ολοκλήρωση των νόμων των αυθαιρέτων να προχωρήσουμε σε χωροταξικό και πολεοδομίες σχεδιασμό που θα βασίζεται, για πρώτη φορά, σε πραγματικά στοιχεία.
  8. Ηλεκτρονική διασύνδεση των χρήσεων γης µε τους ΚΑΔ του υπουργείου Οικονομικών, για να κλείσουν τα «παραθυράκια» ερμηνειών που καταδυναστεύουν πολίτες και επιχειρήσεις.
  9. Άμεση προώθηση των αποφάσεων για το περιεχόμενο και την έναρξη μελετών των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων σε όλους τους δήμους της χώρας, µε ρεαλιστικό αλλά σύντομο χρονοδιάγραμμα, για να ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός του χώρου και να σταματήσει να υπάρχει η έννοια της «εκτός σχεδίου περιοχής».

Comments are closed